Aforti obnovilo převody splátek uživatelů půjček

15.08.2019

mintosblog

Společnost Aforti Finance od dnešního dne obnoví převody splátek uživatelů půjček na účty Mintos investorů. Pravidelné splátky a zpětný odkup půjček společnosti Aforti Finance byly pozastaveny 7. srpna. Od dnešního dne zpracujeme přijaté platby a připíšeme je na investorské účty, jakmile společnost Aforti Finance učiní kompletní denní převody na naše účty.

Přerušení převodu splátek uživatelů půjček od Aforti na Mintos vzniklo v důsledku technických problémů souvisejících s harmonizací neuhrazených částek a nesrovnalostí ve statusu garance zpětného odkoupení mezi IT systémem společností Aforti a Mintos. To vedlo k nesouladu a nesrovnalostem v převodech splátek uživatelů půjček společnosti Aforti na investory na Mintos tržišti.
Z důvodů ochrany investorů dále pokračuje omezení možnosti obchodovat s půjčkami od Aforti Finance na Sekundárním trhu až do dalšího oznámení.

Děkujeme investorům za vaši trpělivost při našem řešení této situace.

S ohledem na vývoj situace ohledně společnosti Aforti Finance během předchozího a tohoto týdne níže rekapitulujeme celou situaci.

Před devíti měsíci, v prosinci 2018, jsme si začali všímat slábnoucí výkonnosti půjček poskytnutých společností Aforti Finance. Současně, kvůli technickým závadám, byly půjčky v IT systému Aforti označeny jako bez prodlení, ale na straně Mintos byly reportovány jako zpožděné a následně spadli do garance zpětného odkoupení. To způsobilo nesoulad mezi peněžními toky od uživatelů půjček, které Aforti Finance obdrželo a peněžními toky, které museli převést na investory. V lednu 2019 po společné diskuzi s Aforti Finance jsme přistoupili k vzájemné dohodě, na základě které Aforti Finance dále nepokračovalo v umisťování nových půjčky na Primární trh, aby se předešlo dalším nesrovnalostem. Aforti Finance pokračovalo v administraci půjček, které byly financovány na Mintos tržišti. Investoři také mohli prodávat a kupovat půjčky poskytnuté Aforti Finance na Sekundárním trhu Mintos.

S ohledem na výše popsané události a nepříznivé změny v náladě na polském sekuritizačním a dluhopisovém trhu, jsme náš názor v březnu 2019 zohlednili snížením hodnocení Aforti Finance na C+. Během této doby Aforti pokračovalo v administraci úvěrů a investoři dostávali platby, u kterých nastala splatnost. Patřičně se také celkové nesplacené portfolio půjček poskytnutých společností Aforti Finance a financovaných na Mintos tržišti snížilo z 5,7 milionu EUR k 31. prosinci 2018 na 2,2 milionu EUR k 12. srpnu 2019.

Minulý týden, kvůli zvyšujícímu se nesouladu v peněžních tocích, které Aforti Finance obdrželo od uživatelů půjček, a které musí převést na investory, jsme zaznamenali přerušení převodu splátek od Aforti Finance na investory Mintos tržiště. Proto jsme se rozhodli pozastavit pravidelné platby a garanci zpětného odkoupení. Z důvodu ochrany investorů jsme také pozastavili obchodování s půjčkami od Aforti Finance na Sekundárním trhu, dokud se situace nevyjasní. S Aforti Finance jsme okamžitě domluvili jednání ve Varšavě, Polsko, abychom vyhodnotili, co způsobilo zpoždění a porozuměli dalším krokům. Aforti Finance zohlednila nesrovnalosti ve statusu půjček v jejich IT systému a na platformě Mintos a je odhodlána obnovit platby investorům.

Tým společnosti Mintos pečlivě sledoval komentáře a dotazy položené našemu Investorskému servisu na našem blogu a sociálních médiích. Nějakou dobu trvalo, než jsme shromáždili všechna fakta, pořádně je překontrolovali a odsouhlasili je s Aforti Finance, dceřinou společností veřejně obchodované společnosti Aforti Holdings, než jsme přijali jakákoliv rozhodnutí a kroky, které jsme sdělili investorům. Nadále jsme odhodláni včasně komunikovat s našimi investory a být pro ně transparentní.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na náš investorský servis. Vždy vám rádi pomůžeme.

Komentáře