IuteCredit odkupi część swojego portfela pożyczkowego na Mintos

Pod koniec lipca br., IuteCredit pomyślnie przeprowadziła emisję obligacji o wartości 40 mln EUR. W rezultacie, wiodąca europejska spółka finansowa oferująca pożyczki osobiste przeprowadzi refinansowanie swoich istniejących finansowanych linii, co będzie obejmować pożyczki finansowane przez inwestorów na Mintos.

Poczynając od 16 sierpnia 2019 roku, IuteCredit przeprowadzi częściowy odkup pożyczek od inwestorów działających na Mintos, wykorzystując w tym celu opcję call, jako została określona w umowie cesji. Firma pożyczkowa dokona odkupu pożyczek o wartości 10 mln EUR, które zostały udzielone pożyczkobiorcom w Mołdawii, Albanii, Kosowie i Macedonia Północna.

W szczególności, firma IuteCredit zamierza dokonać odkupu około:

  • 3,8 mln EUR pożyczek udzielonych w…

Aforti wznawia przekazywanie spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców

Aktualności 16.08.2019: Od dzisiaj będziemy realizować płatności i transakcje odkupu i przekazywać je na konta inwestorów, gdy tylko firma Aforti Finance będzie dokonywać codziennych przelewów do Mintos w pełnej wysokości.

Od dzisiaj firma Aforti Finance wznawia przekazywanie płatności dokonywanych przez pożyczkobiorców inwestorom działających na rynku Mintos. Automatyczne spłaty i transakcje odkupu pożyczek udzielanych przez Aforti Finance zostały wcześniej, w dniu 7 sierpnia zawieszone. Od dzisiaj będziemy realizować płatności i przekazywać je na konta inwestorów, gdy tylko firma Aforti Finance będzie dokonywać codziennych przelewów do Mintos w pełnej wysokości. Czytaj więcej

Aktualizacje stron informacyjnych firm pożyczkowych

Uważamy, że większa przejrzystość daje większą pewność. Dlatego też, mamy dla Ciebie dobre wieści dotyczące stron firm pożyczkowych na Mintos. (więcej…)

Aktualizacja dotycząca firmy Aforti Finance

13.08.2019

mintosblog

Aktualizacja z 13 sierpnia 2019 r.:

Wspomnieliśmy, że zamierzamy wydać dziś kolejną aktualizację dotyczącą Aforti Finance, ale widzimy, że potrzebny jest dodatkowy czas. Dlatego informujemy Was, że w tym tygodniu udostępnimy naszą następną aktualizację Aforti Finance. Dziękuję za cierpliwość. (więcej…)

Aktualizacja informacji dotyczących sytuacji w firmie Aforti Finance

09.08.2019

mintosblog

Wczoraj odbyliśmy spotkanie z kierownictwem firmy Aforti Finance w Warszawie, w trakcie którego omówiliśmy sytuację oraz kolejne kroki, jakie należy podjąć, aby Aforti Finance wznowiła przekazywanie środków pochodzących ze spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców. (więcej…)

Wraz z wejściem firmy SOS CREDIT na platformę Mintos zwiększają się możliwości inwestowania na Ukrainie

Wiemy, jak bardzo nasi inwestorzy chętnie korzystają z możliwości inwestycyjnych dostępnych na Ukrainie, dlatego też, z przyjemnością informujemy Was, że dzięki wprowadzeniu na naszą platformę pożyczek konsumenckich oferowanych przez SOS CREDIT, zwiększyliśmy ofertę inwestycyjną dostępną na rynku Mintos. (więcej…)

Automatyczna spłata i odkup pożyczek firmy Aforti Finance na Mintos zostają zawieszone

08.08.2019

mintosblog

Chcielibyśmy Was poinformować, że Mintos zawiesił dokonywanie automatycznych spłat i odkupu pożyczek (w EUR i PLN) udzielanych przez Aforti Finance na naszym rynku. (więcej…)

EcoFinance rozszerza swoją ofertę, udostępniając na platformie Mintos pożyczki osobiste

EcoFinance, pierwsza firma pożyczkowa z Rosji na Mintos, rozszerza swoją ofertę dla inwestorów działających na platformie Mintos, udostępniając na rynku nowe, niezabezpieczone pożyczki osobiste. (więcej…)

Mikro Kapital zwiększa swoją obecność na Mintos udostępniając pożyczki udzielane przedsiębiorstwom w Mołdawii

Mikro Kapital, która ostatnio udostępniła swoje pożyczki dla przedsiębiorstw udzielane w Federacji Rosyjskiej, obecnie oferuje inwestorom jeszcze więcej możliwości inwestycyjnych na rynku, tym razem z innego kraju, mianowicie z Mołdawii!  (więcej…)

IuteCredit emituje obligacje o wartości 40 mln EUR

Mintos ma przyjemność ogłosić, że IuteCredit Europe, wiodąca europejska grupa ds. finansów osobistych, ogłosiła emisję czteroletnich uprzywilejowanych korporacyjnych obligacji zabezpieczonych (ISIN: XS2033386603) o wartości 40 mln EUR, z roczną stopą procentową 13%. Rozliczenie obligacji ma nastąpić 7 sierpnia 2019 r. (więcej…)