DelfinGroup publicē 2019. gada un 2020. gada 1. ceturkšņa konsolidētos finanšu rezultātus

19.05.2020

mintosblog

2019. gada revidētie rezultāti

Grupas apgrozījums 2019. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar to pašu laika posmu iepriekšējā gadā, ir palielinājies par 16% līdz 21,8 miljoniem eiro, savukārt uzņēmuma kredītportfelis bija 31,6 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 56%.

2019. gadā grupas darbību ietekmēja izmaiņas Patērētāju tiesību likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā. Revidētie rezultāti liecina, ka ar jauno regulu uzņēmums ir spējis turpināt palielināt apjomu un rentabilitāti. Iemesls, kas palīdzējis sasniegt šādu rezultātu ir, ka 36% no grupas ieņēmumiem veido lombardu darbība (lombardi, preču pārdošana utt.), uz kurām jaunā regula neattiecas. Vēl viens iemesls ir uzņēmuma vispārējā efektivitāte, ieviešot jaunus pakalpojumus un produktus ar pievienoto vērtību un cieši uzraugot izmaksu bāzi. Uzņēmums palielinājis maksimālo aizdevuma summu līdz 5 000 eiro. Grupa turpināja attīstīt savu jaunāko zīmolu VIZIA, sasniedzot 75% neto kredītportfeļa gada pieaugumu.

Uzņēmums 2019. gada oktobrī svinēja 10 gadu jubileju un atzīmēja pirmo pabeigto biznesa desmitgadi, izstrādājot pavisam jaunu korporatīvo identitāti ar nosaukuma maiņu uz DelfinGroup 2020. gada februārī. DelfinGroup pilnveidotā misija ir radīt un sniegt novatoriskus un pielāgotus finanšu risinājumus saviem klientiem.

2019. gada 4. ceturksnī DelfinGroup gatavojās jaunajai obligāciju emisijai 5 miljonu eiro apmērā. Jaunās obligāciju emisijas parakstīšana tika sākta 2019. gada 15. novembrī, un šobrīd tā tiek parakstīta par 72% jeb 3,6 miljoniem eiro.

Īstenojot biznesa stratēģiju un visas ieplānotās aktivitātes, 2019. gadā tika sasniegti šādi grupas finanšu rezultāti, salīdzinot ar 2018. gadu:

Neto kredītportfelis: 31,55 miljoni eiro (+ 56,2%)

Aktīvi: 38,27 miljoni eiro (+ 43,5%)

Neto peļņa: 3,91 miljons eiro (-3,5%)

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2020. gada 12. martā nolēma pasludināt ārkārtas situāciju valstī saistībā ar COVID-19. Lai gan ārkārtas situācijas ilgumu un negatīvo ekonomisko ietekmi nav iespējams precīzi aplēst, uzņēmums ir pieņēmis un nākotnē pieņems lēmumus, lai nodrošinātu uzņēmuma likviditāti, izmaksu samazināšanu un portfeļa kvalitāti, līdz būs atrisināta COVID-19 situācija.

Skatīt DelfinGroup auditētos 2019. gada rezultātus

2020. gada 1. ceturkšņa starpposma rezultāti

Grupas apgrozījums 2020. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar to pašu 2019. gada periodu, ir palielinājies par 17,5%, sasniedzot 4,81 miljonu eiro, bet salīdzināmā peļņa bija 1,04 miljoni eiro.

2020. gada 4. februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs reģistrēja izmaiņas uzņēmuma nosaukumā. Korporatīvās identitātes maiņa bija nepieciešama, lai labāk atspoguļotu to, ko uzņēmums dara un plāno darīt, tālāk virzoties uz priekšu. Grupa jau piedāvā daudzveidīgu nebanku patēriņa finansēšanas pakalpojumu klāstu un šobrīd izstrādā jaunus pielāgotu finanšu risinājumus. Jaunais nosaukums ir orientēts uz nākotni, lai veicinātu grupas izaugsmi, izstrādājot jaunus finanšu produktus un risinājumus.

DelfinGroup vīzija ir sasniegt augstāko atpazīstamības līmeni, pamatojoties uz esošajām vērtībām: vienkāršību, pieejamību, cieņu un progresu. Uzņēmums ir definējis arī trīs jaunas vērtības, kas jau ir neatņemama tā attīstības sastāvdaļa: ambīcijas, meistarība un liels fokuss uz klientu.

2020. gada pirmajos mēnešos DelfinGroup darbojās saskaņā ar uzņēmuma vērtībām, stratēģiju un izvirzītajiem mērķiem. 2020. gada 12. martā, reaģējot uz COVID-19, valstī tika pasludināts ārkārtas stāvoklis, un attiecīgi uzņēmuma uzmanība tika ātri mainīta no attīstības uz pielāgošanos ārkārtas situācijai. DelfinGroup koncentrējās uz pietiekamu naudas rezervju nodrošināšanu, samazinātām pārdošanas un administrēšanas izmaksām. Atbilstoši ekonomiskajai situācijai tika ieviests stingrāks kredītņēmēju maksātspējas novērtējums, kā rezultātā tika izsniegti mazāk, bet labākas kvalitātes aizdevumi. Pieņemtie lēmumi ir orientēti uz risku samazināšanu, un attiecīgi tika samazināts arī uzņēmuma izaugsmes ātrums.

Uzņēmums 2020. gada 1. ceturksnī piesaistīja papildu finansējumu 2,5 miljonu eiro apmērā par 2019. gada 15. novembrī emitētajām ISIN LV0000802379 obligācijām, kas no 2020. gada 31. marta ir izpirktas par kopējo summu 3,569,000 eiro jeb 71%. Piesaistītie līdzekļi tika izmantoti, lai daļēji atmaksātu esošās saistības Mintos un atmaksātu ISIN LV0000801322 obligāciju pamatsummu.

Pēc COVID-19 ietekmes Eiropā 2020. gada martā investoru aktivitāte Mintos samazinājās un palielinājās procentu likmes. 2020. gada pirmā ceturkšņa beigās uzņēmuma saistību efektīvā likme Mintos palielinājās līdz 11,36%, kam sekoja likmes stabilizēšanās un investoru aktivitātes palielināšanās 2020. gada aprīlī.

Īstenojot biznesa stratēģiju un visas ieplānotās aktivitātes, kā arī ieviešot ārkārtas risinājumus, reaģējot uz COVID-19 ietekmi, 2020. gada 1. ceturksnī tika sasniegti šādi grupas finanšu rezultāti:

Neto kredītportfelis: 32,49 miljoni eiro (+ 3%)

Aktīvi: 40,33 miljoni eiro (+ 5,4%)

Neto peļņa: 1,04 miljoni eiro (+ 2,6%)

*Neto kredītportfelis un aktīvi, salīdzinot ar apjomiem uz 31.12.2019.

**Neto peļņa tiek salīdzināta ar attiecīgo 2019. gada periodu.

 Skatīt DelfinGroup prezentāciju par 2020. gada 1. ceturkšņa rezultātiem

Skatīt DefinGroup neauditētos finanšu pārskatus par 2020. gada 1. ceturksni

Komentāri

Meklēt

Important

Seko mums