EBV Finance – Biuletyn wrześniowy

EBV Finance, wiodąca firma oferująca usługi zwrotu podatku VAT w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała swoje niezaudytowane wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2018 roku. Założona w 2009 roku na Litwie, EBV dołączyła do rynku Mintos w maju 2018 roku. EBV, która oferuje swoim klientom w całej Unii Europejskiej (UE) usługi szybkiego zwrotu podatku VAT, posiada największy portfel zwrotów podatku VAT w krajach bałtyckich.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, portfel pożyczkowy netto EBV Finance odnotował wzrost o 172% do 22,4 mln EUR. Jednocześnie, pozycja kapitałowa firmy utrzymała się na solidnym poziomie, przy wskaźniku pokrycia majątku kapitałami własnymi na poziomie 20,9%. Wzrost portfela netto firmy przyczynił się do wzrostu przychodów, które w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku, zwiększyły się o 80%, osiągając poziom 1,9 mln EUR. Ponadto, przy tak szybkim tempie wzrostu, firma EBV wciąż uzyskuje znakomitą rentowność, a jej marża zysku netto jest na poziomie 33%.

Należności z tytułu podatku VAT finansowane przez EBV stanowią znakomitą okazję inwestycyjną na rynku Mintos:

– Należność z tytułu podatku VAT stanowi roszczenie wobec urzędu skarbowego w danym kraju, który zgodnie z przepisami UE jest zobowiązany dokonać zwrotu kwoty podatku VAT, co sprawia, że nieotrzymanie jej zwrotu jest wyjątkowo mało prawdopodobne.

– Wszystkie należności firmy EBV z tytułu podatku VAT objęte są gwarancją odkupu udzieloną przez EBV.

– Firma EBV posiada rating Mintos na poziomie B+. Mniej niż 30% firm pożyczkowych na rynku Mintos posiada rating przyznany przez Mintos na poziomie B+ lub wyższym.

– Należności z tytułu podatku VAT mają krótkie terminy wymagalności od 3 do 8 miesięcy.

– Do dnia dzisiejszego nie odnotowano żadnych opóźnień w płatnościach oraz żadnych braków spłat należności do EBV z tytułu podatku VAT, w które można inwestować na rynku Mintos.

 

Komentarze

Szukanie

Important

No posts found.

Podążaj za nami