EBV Finance dołącza do rynku Mintos i oferuje inwestycje o niskim ryzyku w należności z tytułu zwrotu podatku VAT

Z przyjemnością witamy na Mintos wiodącą firmę ze Środkowo-Wschodniej Europy. EBV Finance oferuje przedsiębiorstwom transportowym z Europy usługi szybkiego zwrotu podatku i akcyzy. Obecnie użytkownicy platformy Mintos mogą już inwestować w należności z tytułu zwrotu podatku VAT wypłacane przez europejskie instytucje rządowe i uzyskać zwrot do 9%.

EBV Finance, z siedzibą na Litwie, prowadzi działalność od 2009 r. Ta międzynarodowa firma kierowana przez zespół specjalistów ds. faktoringu oferuje usługi szybkiego zwrotu podatku VAT i akcyzy przedsiębiorstwom transportowym, które ubiegają się o zwrot od instytucji rządowych w Europie. EBV Finance dokonuje zwrotu podatku VAT z 31 europejskich krajów, głównie z Belgii, Luksemburga, Francji, Niemiec i Austrii.

Procedura zwrotu podatku może być uciążliwa i trwać do ośmiu miesięcy, a w rezultacie zamrozić kapitał obrotowy. EBV Finance to doskonałe rozwiązanie, aby uzyskać środki już w ciągu dwóch dni. Gdy firma zatwierdzi pożyczkę, przejmuje od przewoźnika obowiązki związane z wnioskowaniem o zwrot. EBV Finance jest specjalistą w zakresie administracji podatkowej i może uzyskać zwroty szybciej niż poszczególne firmy zrobiłyby to samodzielnie.

– Cieszymy się, że możemy zaoferować inwestorom z Mintos możliwość inwestycji w należności z tytułu zwrotu podatku VAT wypłacane przez europejskie instytucje rządowe. Portfel pożyczkowy EBV Finance jest wyjątkowy. Ponieważ rządy są prawnie zobowiązane do zwrotu firmom podatku VAT i akcyzy, ryzyko niewywiązania się z płatności praktycznie nie istnieje. Oznacza to, że inwestorzy mogą zyskać wysokie zwroty skorygowane o ryzyko – mówi Martins Sulte, współzałożyciel i CEO Mintos.

Średnia wartość dostępnych na platformie Mintos pożyczek EBV Finance wynosi 1000 euro, a okres spłaty do 9 miesięcy. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto do 9%.

Aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, z każdej pożyczki dostępnej na Mintos firma zachowa na swoim koncie 10%. Ponadto EBV Finance udziela gwarancji wykupu wszystkich swoich pożyczek w przypadku opóźnienia spłaty o ponad 60 dni.

EBV Finance ma największy portfel zwrotów podatku VAT w państwach bałtyckich. Rocznie udziela zwrotów o łącznej wartości ponad 80 mln euro, a kwota ta rośnie w dynamicznym tempie. W 2017 r. przychód firmy wyniósł 3 mln euro, a zysk netto – około 1,5 mln euro. Od początku swojej działalności w 2009 r. EBV Finance każdego roku osiąga rentowność.

Dotychczas firma pozyskała ponad 1200 klientów, wśród których można wymienić DSV, DHL, Hellmann Worldwide Logistics i wiele innych dużych, międzynarodowych grup transportowych. EBV Finance współpracuje także ze znanymi dostawcami paliw, takimi jak Circle K, ESSO i Total.

Obecnie firma prowadzi działalność w dziewięciu krajach w Europie: w Niemczech, Polsce, Szwecji, Finlandii, Danii, Hiszpanii, Estonii oraz na Litwie i Łotwie, a w niedalekiej przyszłości zamierza wejść na nowe rynki.

Skorzystaj z tej doskonałej okazji do dywersyfikacji swojego portfela! Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, uwzględnij w swoich ustawieniach pożyczki EBV Finance.

Komentarze

Szukanie

Important

No posts found.

Podążaj za nami