EcoFinance rozszerza swoją ofertę, udostępniając na platformie Mintos pożyczki osobiste

EcoFinance, pierwsza firma pożyczkowa z Rosji na Mintos, rozszerza swoją ofertę dla inwestorów działających na platformie Mintos, udostępniając na rynku nowe, niezabezpieczone pożyczki osobiste.

Założona w 2015 roku, firma EcoFinance jest jednym z wiodących pożyczkodawców oferujących pożyczki konsumenckie dla klientów o zwiększonym ryzyku i bez dostępu do pełnego zakresu usług bankowych w Rosji. Już teraz, firma EcoFinance oferuje inwestorom możliwość inwestowania w udzielane przez nią krótkoterminowe pożyczki. Obecnie, EcoFinance udostępnia na rynku pożyczki osobiste udzielane przez nią pod marką CreditPlus, oferując jeszcze wyższe stopy zwrotu.

EcoFinance posiada w Rosji ponad 2,5 mln zarejestrowanych rachunków klientów. Według stanu na koniec czerwca br., firma udzieliła pożyczek o wartości ponad 80 mln EUR. Firma EcoFinance posiada udzieloną przez Centralny Bank Rosji pełną, ogólną licencję dla instytucji zajmującej się mikrofinansowaniem.

Nowa oferta EcoFinance na Mintos

Wielkość udzielanych przez EcoFinance pożyczek w Rosji, które są udostępniane na rynku Mintos, wynosi od 20 do 450 EUR, przy okresie spłaty wynoszącym do 60 dni. Pożyczki te są spłacane w dwóch ratach. Firma udostępnia pożyczki zarówno w EUR, jak i RUB. W przypadku udostępnianych na Mintos pożyczek w EUR, inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto w wysokości do 12%. W przypadku pożyczek udostępnianych w RUB, spodziewana stopa zwrotu wynosi do 19%.

Wszystkie udzielane przez firmę EcoFinance pożyczki osobiste, które są udostępniane na rynku, posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji odkupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wynosi 60 dni lub więcej, zostanie ona odkupiona przez firmę pożyczkową. Ponadto, pożyczkodawca zachowa 10-proc. udział we wszystkich pożyczkach udostępnianych na Mintos, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów. 

Wkrótce pojawi się więcej możliwości inwestycyjnych w Rosji

W przyszłości, firma EcoFinance planuje udostępnić na rynku jeszcze więcej ratalnych produktów pożyczkowych dla inwestorów, tym samym stopniowo odchodząc od oferowanych przez nią krótkoterminowych pożyczek. Produkty te będą oferowane w Rosji. EcoFinance planuje również udostępnić inwestorom krótkoterminowe pożyczki udzielane na innych rynkach, na których firma prowadzi działalność.

 

Komentarze

Szukanie

Important

No posts found.

Podążaj za nami