EGE Finance właśnie dołącza do Mintos i oferuje możliwość inwestycji w EUR

Dzięki EGE Finance oferta Mintos rozszerza się o kolejne możliwości inwestycyjne w produkty z Finlandii! Użytkownicy platformy mogą już inwestować w pożyczki krótkoterminowe EGE Finance w euro. Szacowana roczna stopa zwrotu netto z inwestycji wyniesie 9–10%.

EGE Finance wchodzi w skład BB Finance Group, założonej w 2006 r. w Estonii. EGE Finance udziela pożyczek konsumenckich, przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Spółka zatrudnia obecnie 70 specjalistów z całego świata. Grupa z siedzibą w Tallinie udziela pożyczek krótkoterminowych głównie klientom z Estonii, Finlandii, Czech i Gruzji.

– BB Finance Group zyskała zaufanie wielu inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Niemniej jednak nadal jesteśmy zainteresowani dalszą dywersyfikacją naszych źródeł finansowania i umożliwieniem nowym inwestorom osiągania zysków wynikających z naszych dobrych wyników. Mintos z prawdziwym profesjonalizmem przeprowadził nas przez cały proces dołączenia do platformy i w konsekwencji umieszczania naszych pożyczek na swoim rynku. Zawsze z przyjemnością współpracujemy z takimi osobami i firmami – powiedział Urmo Kokmann, COO i współzałożyciel BBFG.

Średnia wartość pożyczek EGE z Finlandii dostępnych na platformie Mintos wyniesie 270 euro, a okres spłaty 93 dni. Inwestorzy mogą oczekiwać średniej rocznej stopy zwrotu netto z inwestycji w wysokości 9–10%.

Wszystkie pożyczki EGE będą zabezpieczone gwarancją wykupu, co oznacza, że zostaną odkupione w przypadku opóźnienia spłaty o co najmniej 60 dni. W każdej pożyczce dostępnej na platformie Mintos EGE zachowa 5-proc. udział, w ramach odpowiedzialności własnej.

Firma BB Finance Group udzieliła dotychczas ponad 650 000 pożyczek o łącznej wartości 135 mln euro. Od rozpoczęcia działalności spółka pozyskała 430 000 zarejestrowanych klientów. Portfel pożyczkowy netto BB Finance Group wynosi ponad 13,8 mln euro. W 2017 r. firma udzieliła pożyczek o łącznej wartości 30 mln euro.82% pożyczkobiorców stanowili klienci, którzy ponownie skorzystali z usług spółki.

Od 2014 r. firma nieprzerwanie inwestuje w technologię. W efekcie jej portfel rocznie zwiększa się średnio o 47%. BB Finance Group rozwija i monitoruje własny system scoringowy i drzewa decyzyjne oraz korzysta z zewnętrznych baz danych dotyczących kredytów. Ponad 80% klientów z zeszłego roku ponownie skorzystało z usług firmy po terminowym spłaceniu jednej lub więcej pożyczek. Udział niespłacanych pożyczek w fińskim portfelu pożyczkowym firmy wynosi 4%.

Wykorzystaj tę doskonałą okazję i zainwestuj w euro w pożyczki krótkoterminowe EGE Finance. Jeżeli używasz narzędzia Auto Invest, pamiętaj o aktualizacji ustawień, aby nie stracić tej doskonałej okazji!

Komentarze