Investoři budou u nevyřízených plateb nově vydělávat na úrocích

17.03.2020

mintosblog

S platností od této chvíle budou investoři u nevyřízených plateb, které jsou opožděné, vydělávat na úrocích. Jinými slovy bude investorům poskytována náhrada za zpoždění související se zpracováním nevyřízených plateb.

Úrok u nevyřízených plateb bude 1,2 násobkem úroku daného úvěru. Investoři by příjem z úroků měli dostávat s týdenní frekvencí, jakmile budou úroky proplaceny příslušnou úvěrovou společností.

Úrok bude vypočítán jak z jistiny investice, tak i z jejího úroku. Výpočet se spustí poté, co skončí doba dostupná pro vyřízení platby (7 dní). 

Je důležité, aby investoři brali v potaz, že v systému nevyřízených plateb často dochází k rotaci úvěrů – zatímco některé platby jsou zpracovány, jiné změní stav na „nevyřízené“. Důsledkem toho se může zdát, že se výše nevyřízených plateb vůbec nemění.

Sleduj své nevyřízených platby

Do datové tabulky na naší stránce Statistiky jsme přidali nový sloupec, ve kterém je vypsán průměrný počet dní ve zpracování neboli vypočítaná průměrná doba, po kterou nejsou platby ve zpracování převedeny příslušnou úvěrovou společností od dlužníka k investorovi. 

Na závěr bychom Vám rádi poděkovali za Vaše připomínky! Naším cílem je budovat tržiště, které budete používat rádi, a Vaší zpětné vazby si velmi ceníme, neboť nám pomáhá udávat směr. 

Komentáře

Hledat

Important

No posts found.

Následuj nás