Investování na Mintos je nyní tak jednoduché, jak je jednoduché kliknutí na tlačítko s našimi novými investičními strategiemi

16.04.2018

mintosblog

Nyní je investování na Mintos jednodušší než kdy jindy. Vše co potřebujete, jsou dvě kliknutí na tlačítka a to díky našim novým investičním strategiím.

Investiční strategie jsou přednastavené Auto Invest strategie, které Vám pomohou dosáhnout Vašich investičních cílů a to pouze s několika kliky. Jsou zde tři investiční strategie, krátkodobá, diverzifikační a strategie zaměřená na zabezpečené půjčky. Momentálně jsou investiční strategie dostupné pouze v eurech (EUR), nicméně dále budeme přidávat další měny.

Krátkodobá strategie

Krátkodobá strategie je skvělá pro investora, který chce své peníze investovat pouze na několik měsíců, ale přesto chce skvěle diverzifikované investiční portfolio, aby udržel rovnováhu mezi rizikem a výnosem. Strategie bude investovat pouze do půjček s dobou splácení 3 a méně měsíců s hrubou roční úrokovou sazbou od 8%. Investiční strategie bude zahrnovat půjčky s garancí a bez garance zpětného odkoupení.

Diverzifikační strategie

Diverzifikační strategie je skvělá pro investora, který chce budovat co nejvíce diverzifikované portfolio půjček napříč různými druhy dlužníků, typy půjček, dobami splácení, poskytovateli půjček a státy. Investování do půjček s různým stupněm rizika je nejzákladnější a nejefektivnější strategie pro minimalizování rizika. Diverzifikační strategie bude investovat do všech půjček dostupných na Mintos tržišti a můžete očekávat hrubou roční úrokovou míru 12,5 %.

Strategie zaměřená na zabezpečené půjčky

Strategie zaměřená na zabezpečené půjčky je skvělá pro investora, který chce dosáhnout svých dlouhodobých investičních cílů investováním do půjček, které jsou zajištěny kolaterálem. Poměr půjčky ke kolaterálu (LTV) této strategie zaměřené na zabezpečené půjčky je méně než 75 % a můžete očekávat hrubou roční úrokovou sazbu 12,4 %.

Jak vytvořit Vaši strategii

Detail třech investičních strategií můžete nalézt v sekci „Auto Invest“ zvolením „Vytvořit novou Auto Invest strategii“.

Jakmile jste byl přenesen do Vaší nové Auto Invest Strategie, zvolte „Mintos Investiční Strategie“.

Následně budete přesměrován ke třem investičních strategií od Mintos, z kterých si budete moci vybrat.

Zvolení investiční strategie nemůže být snadnější. Vše co je potřeba, jsou dvě kliknutí na tlačítka a Vaše portfolio bude vytvořeno na základě Vašich preferencí.

Jak investiční strategie fungují

Investiční strategie budou investovat do půjček na základě kritérií předefinovaných v investiční strategii. Pro diverzifikaci Vašich investic, strategie bude investovat 10 EUR do půjčky napříč různými půjčkami od různých poskytovatelů půjček, státu atd. Diverzifikace bude založena na momentálně financovaném portfoliu půjček, které bude odpovídat kritériím konkrétní strategie. Pokud nejsou dostupné žádné půjčky, které by vyhovovali zvolené investiční strategii, tak některé peněžní prostředky mohou být nezainvestovány, dokud nejsou nové půjčky umístěny na tržiště.

Kontrolujte Vaši investiční strategii

Nastavení Vaší investiční strategie můžete upravit kdykoli ze sekce Auto Invest, kde investiční strategie bude viditelná jako Váš poslední záznam. Pro změnu priority, prosím použijte šipky nahoru nebo dolů. Navíc kdykoli můžete vytvořit libovolný počet investičních strategií nebo Vaši strategii zastavit. Jakmile vyberete Vaši investiční strategii, tak nebude aktualizována. Pokud chcete udělat nějaké změny, například přidat nového poskytovatele půjček, budete to muset učinit manuálně v sekci Auto Invest.

Hrubá roční úroková míra každé investiční strategie je orientační hodnota. Skutečná hrubá roční úroková sazba konkrétního portfolia vytvořeného přes investiční strategie může být nižší nebo vyšší v závislosti na skutečných půjčkách zahrnutých ve vybraném portfoliu.

Využijte výhod našich investičních strategií a dosáhněte Vašich investičních cílů pouze několika kliky na tlačítka!


*Hrubá roční úroková sazba je úrok zaplacený investorovi, který nezahrnuje nedobytné půjčky a poplatky (pokud jsou nějaké). Hrubá roční úroková sazba každé investiční strategie je orientační hodnota, která je založena na historické výkonosti a je předmětem změny. Vaše skutečná hrubá roční úroková sazba může být nižší nebo vyšší v závislosti na skutečných půjčkách zahrnutých ve vybraném portfoliu.

**Vážený průměr doby splácení je založen na historických datech a je vypočítán vážením dob splácení všech vyhovujících půjček. Investiční strategie bude investovat do půjček na základě jejich dostupnosti na tržišti. Skutečná doba splácení půjček v jakémkoli konkrétním portfoliu se může lišit.

Komentáře