Kas svarīgāks – aizdevumu atmaksas disciplīna vai aizdevumu izsniedzējs?

27.08.2018

mintosblog

Mintos aizdevumu tirgus piedāvā lielisku iespēju izveidot ļoti labi diversificētu investīciju portfeli, pateicoties iespaidīgajam aizdevumu skaitam, kurus izsniedz daudz dažādi aizdevumu izsniedzēji visā pasaulē. Lai gan diversifikācija ir svarīgākais priekšnosacījums, lai sasniegtu ilgtermiņa finansiālos mērķus, vienlaikus samazinot risku, aktuāls ir arī jautājums, kā izvēlēties aizdevumus investīcijām? Vai uzmanība būtu jāpievērš aizdevumu atmaksas disciplīnai vai tomēr aizdevumu izsniedzēja finansiālajai stabilitātei? Vai varbūt abiem? Vai aizdevumu atmaksas disciplīna vispār ir svarīga, ja aizdevumu izsniedzējs aizdevumiem nodrošina atpirkšanas garantiju?

Investori šos jautājumus uzdod gan mums, gan arī aktīvi apspriež tos forumos. Mintos izpilddirektors/finanšu direktors Mārtiņš Valters piekrita iesaistīties diskusijā, lai izskaidrotu mūsu nostāju šajos jautājumos.

Investoriem Mintos aizdevumu tirgū ir iespēja investēt dažādos aizdevumos. Mūsu mērķis ir nodrošināt izcilu lietotāja pieredzi un investēšanu padarīt vienkāršu un pārredzamu. Tanī pat laikā mēs ieguldām lielu darbu, lai sakārotu juridiskos jautājumus un detaļas, kuras investori bieži vien nepamana.

Parasti, investējot aizdevumā, investori iegādājas prasījuma tiesības pret aizņēmēju, pamatojoties uz cesijas līgumu, kurā aizdevumu izsniedzējs investoram nodod (piešķir) no aizdevuma līguma izrietošo prasījumu pret aizņēmēju. Tādējādi no šī brīža aizņēmējs ir parādā naudu investoriem. Mēs to saucam par tiešo struktūru. Dažkārt, galvenokārt atsevišķās valstīs esošo regulējošo prasību dēļ, mēs izmantojam netiešo struktūru, kas paredz, ka investori iegādājas prasījuma tiesības pret aizdevumu izsniedzēju, nevis aizņēmēju. Izmantojot netiešo struktūru, tehniski naudu investoriem ir parādā aizdevumu izsniedzējs, taču atmaksa tik vai tā ir atkarīga no gala aizņēmēja veiktajiem maksājumiem, un aizņēmējiem izsniegtie aizdevumi ir ieķīlāti Mintos vārdā. Plašāka informācija par abām investīciju struktūrām ir pieejama šeit.

Neatkarīgi no investīciju struktūras, aizņēmējam veicot maksājumus saskaņā ar aizdevuma līgumu, saņemtā pamatsummas daļa samazina uzskaites vērtību investoru veiktajām investīcijām konkrētajā aizdevumā, savukārt procentu un kavēta maksājuma komisijas daļa tiek uztverta kā investoru ieņēmumi. Citiem vārdiem sakot, investori pelna naudu no savām investīcijām tad, kad aizņēmēji veic aizdevumu atmaksu.

Aizdevumu atmaksas disciplīnas nozīme

Aizņēmēju atmaksas disciplīna ir vissvarīgākais aspekts, lai investori gūtu peļņu. Pievienojot jebkuru aizdevumu izsniedzēju Mintos aizdevumu tirgum, mēs pirmkārt un galvenokārt izvērtējam aizdevumu atmaksas disciplīnu. Mēs pārbaudām, vai, ņemot vērā vēsturisko aizdevumu atmaksas disciplīnu, mēs varam būt pietiekoši droši, ka attiecīgā aizdevumu izsniedzēja izsniegtie aizdevumi nodrošinās pieņemamu riskam atbilstošu peļņu investoriem mūsu aizdevumu tirgū. Ja aizdevumu atmaksas disciplīna nav apmierinoša, mēs aizdevumu izsniedzēju nepievienojam aizdevumu tirgum, un investoriem netiek piedāvāti šie aizdevumi. Šis ir neapstrīdams princips, kas ir iekļauts mūsu uzņēmumu uzticamības pārbaudes procesā.

Piemēram, ja aizdevuma summa ir 2000 EUR, un tas investoriem tiek piedāvāts ar 10% likmi, tad kopējai atmaksas summai ir jāietver 2000 EUR pamatsumma un 10% likme gadā par attiecīgo periodu. Ja tā ir mazāka, tad šādu aizdevumu nevar izvietot mūsu aizdevumu tirgū. Realitātē aizdevuma kopējai atmaksas summai vajadzētu būt lielākai, jo aizdevumu izsniedzējiem ir jāsedz arī savas darbības izmaksas: mārketings, aizņēmēju apkalpošana, līdzekļu atgūšanas process utt., kā arī jānodrošina peļņas marža (vairāk par to vari lasīt mūsu jaunākajā bloga rakstā par īstermiņa aizdevumu izmaksu struktūru šeit).

Kā Mintos novērtē aizdevumu atmaksas disciplīnu?

Mintos veic vintage analīzi, lai novērtētu kredītu kvalitāti kredītportfelī. Tas nozīmē, ka mēs sagrupējam aizdevumus pēc to izsniegšanas datuma jeb vintage (parasti pēc kalendārā mēneša), un apskatām to atmaksas disciplīnu – cik daudz aizdevumu tiek atmaksāti, cik kavējas un cik daudziem aizdevumiem netiek pildītas maksājumu saistības. Tas ļauj labāk izprast aizdevumu atmaksas disciplīnu laika gaitā, jo to neietekmē izmaiņas portfeļa kopējā apjomā.

Vintage analīzes ietvaros mēs apskatām kopējo atmaksas summu: saņemtos pamatsummas, procentu un jebkurus citus papildus maksājumus. Mēs īpašu uzmanību pievēršam atmaksas periodam un tam, cik liela ir kopējā atmaksas summa izteikta procentos no izsniegtās pamatsummas. Atmaksas periods norāda, cik mēneši ir vajadzīgi, lai saņemtu maksājumus, kuru summa ir vienāda ar izsniegto aizdevuma pamatsummu. Šim rādītājam ir cieši jākorelē ar aizdevuma termiņu. Lēna atmaksa un zema kopējā atmaksas summa var liecināt par problēmām riska parakstīšanas un/vai atgūšanas procesā.

Zemāk ir kopējās atmaksas summas analīzes piemērs 8-10 mēnešu patēriņa kredītam. Kā redzams grafikā, kopējā atmaksas summa sasniedz 100% 5-7 mēnešu laikā un pēdējā atmaksa visiem aizdevumiem nolīdzinās 120% līmenī pēc 9-11 mēnešiem, tādējādi nodrošinot apmēram 20% peļņu gadā. Pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, mēs varētu secināt, ka aizdevumu atmaksas disciplīna ir apmierinoša un šādiem aizdevumiem vajadzētu nodrošināt pienācīgu riskam atbilstošu peļņu investoriem, kā arī sasniegt pietiekoši lielu kopējo atmaksas summa, lai aizdevumu izsniedzējs varētu nosegt savas izmaksas un peļņas maržu.

Daudzi Mintos aizdevumu tirgū esošie aizdevumu izsniedzēji darbojas vairākās valstīs, turklāt daži piedāvā vairāk nekā vienu aizdevumu produktu. Mēs katru jaunu valsti un aizdevumu produktu izvērtējam atsevišķi. Tas nozīmē, ka aizdevumu izsniedzējs var izsniegt un apkalpot vislabākās aizdevumu atmaksas disciplīnas aizdevumus vienā valstī, bet, ja aizdevumu atmaksas disciplīna jaunajā valstī nav tik laba vai nav pietiekami daudz vēsturisko datu, mēs jaunajā valstī izsniegtos aizdevumus neļausim izvietot mūsu aizdevumu tirgū. Tas pats attiecas uz jauniem aizdevumu produktiem. Atšķirīga pieeja var būt arī aizdevumiem, kurus viens un tas pats aizdevumu izsniedzējs izsniedz vienā valstī. Piemēram, mēs varam identificēt, ka ir ievērojamas atšķirības atmaksas disciplīnā starp jaunajiem klientiem izsniegtiem aizdevumiem un esošajiem jeb atkārtotiem klientiem izsniegtiem aizdevumiem. Tas jo īpaši var būt novērojams īstermiņa kredītiem, kad atkārtotu aizņēmēju aizdevumu atmaksas disciplīna var būt apmierinoša, savukārt jaunajiem klientiem tā tāda nav. Tādā gadījumā mēs ierobežotu aizdevumu izsniedzēju un ļautu tam aizdevumu tirgū izvietot tikai atkārtotiem klientiem izsniegtus aizdevumus.

Diemžēl dažkārt aizņēmēji nespēj veikt maksājumus noteiktajā termiņā. Iemesls tam var būt darba zaudēšana, personīgo finanšu līdzekļu nepareiza pārvaldīšana un daudz citu faktoru. Aizņēmēja saistību neizpilde ir daļa no kreditēšanas biznesa. Maksājumu saistību nepildīšanas rādītāji var būtiski atšķirties dažādiem aizdevumu veidiem, valstīm un pat dažādiem aizņēmēju segmentiem vienam un tam pašam aizdevumu veidam vienā valstī. Tomēr nav viegli atbildēt uz jautājumu, “kāds ir pareizais saistību neizpildes līmenis”. Aizdevumu atmaksas disciplīna ir jāaplūko daudzu citu faktoru kontekstā, ieskaitot aizņēmējiem piemērotās procentu likmes. Ir ļoti iespējams, ka aizdevumi ar augstākiem saistību neizpildes rādītājiem beigās var dot lielāku peļņu, salīdzinot ar aizdevumiem ar zemākiem saistību neizpildes rādītājiem, jo ​​pirmajā gadījumā aizņēmēji maksā augstākas procentu likmes, un tas kompensē saistību neizpildi visa portfeļa ietvaros.

Tas noved pie jautājuma: vai investoriem ir jāvērtē aizdevumu atmaksas disciplīna katram aizdevumam individuāli vai aizdevumu portfelim kopumā? Parasti, izvērtējot aizdevumu atmaksas disciplīnu, investoriem savas investīcijas būtu jāuztver kā portfelis, nevis atsevišķas investīcijas. Iemesls tam ir diversifikācija. Ja investors ir investējis 1000 EUR vienā aizdevumā un aplēstā saistību neizpildes varbūtība ir 5%, tad, ja konkrētais aizņēmējs neizpilda saistības, investors riskē zaudēt visu summu. Taču, ja investors investē 1000 EUR 100 aizdevumos (10 EUR katrā) ar tādu pašu 5% saistību neizpildes varbūtību, tad pastāv risks, ka saistības netiks pildītas vidēji pieciem aizdevumiem. Pārējie 95 aizņēmēji turpinās veikt regulārus maksājumus, un saņemtajiem procentiem laika gaitā vajadzētu vairāk nekā kompensēt neizpildītās saistības. Lai gan abos gadījumos paredzamais saistību neizpildes rādītājs ir vienāds, peļņas svārstības būs daudz augstākas, investējot tikai vienā aizdevumā. Diversifikācija ir tik svarīga, ka mēs esam izveidojuši bloga rakstu sēriju par to, kā investori var diversificēt savu investīciju portfeli mūsu aizdevumu tirgū, un Tu to vari izlasīt šeit.

Bet kā ar aizdevumiem, kuriem tiek piedāvāta atpirkšanas garantija?

Tātad, investoriem pirmkārt un galvenokārt vajadzētu izvērtēt aizdevumu atmaksas disciplīnu. Bet kā ar aizdevumiem, kuriem tiek piedāvāta atpirkšanas garantija, ar kuru aizdevumu izsniedzēji garantē, ka viņi no investora atpirks konkrēto aizdevumu, ja aizņēmēja maksājumi kavēsies ilgāk par 60 dienām? Ir izplatīts kļūdains pieņēmums, ka, investējot aizdevumos ar atpirkšanas garantiju, investori investē aizdevumu izsniedzējos, nevis aizdevumos, un aizdevumu atmaksas disciplīna nav svarīga. Tomēr tas tā nav.

Lai izskaidrotu, kāpēc aizdevumu atmaksas disciplīna tik un tā ir vissvarīgākā, ir nepieciešams sīkāk paskaidrot, kā darbojas atpirkšanas garantija. Atpirkšanas garantiju nodrošina aizdevumu izsniedzējs. Ja aizņēmējs maksājumu kavē 60 vai vairāk dienas, aizdevumu izsniedzējs automātiski atpērk aizdevumu par tā atlikušās pamatsummas nominālvērtību un līdz tam uzkrātajiem procentu maksājumiem. Ir svarīgi saprast, kur rodas naudas plūsmas, lai segtu atpirkšanas garantiju. Līdzekļi kavēto aizdevumu atpirkšanai tiek iegūti no aizdevumu izsniedzēja noteiktās procentu likmes starpības.

Procentu likmes starpība ir starpība starp aizņēmējiem piemēroto un investoriem piedāvāto procentu likmi. Piemēram, pieņemsim, ka aizdevumu izsniedzējs izsniedz 100 aizdevumus katru 1000 EUR apmērā un piedāvā tos investoriem. Aizdevumu izsniedzējs aizņēmējam piemēro 30% likmi gadā, un paredzamais saistību neizpildes rādītājs šiem aizdevumiem ir 10%. Mintos aizdevumu tirgū aizdevumu izsniedzējam ir divas iespējas, kā šos aizdevumus pārdot investoriem: ar vai bez atpirkšanas garantijas. Ja aizdevumi tiktu pārdoti bez atpirkšanas garantijas (t.i., saistību neizpildes risku nestu investori) un investoriem tiktu piedāvāta 20% likme, tad investori gada beigās gūtu 8% neto peļņu – investori piedzīvotu 10 000 EUR lielus kapitāla zaudējums, bet no maksājumus pildošajiem aizdevumiem nopelnītu 18 000 EUR (20% * 90 000 EUR), tādējādi viņu neto peļņa no investētajiem 100 000 EUR būtu 8000 EUR. Šajā gadījumā visas naudas plūsmas nāk tieši no aizņēmēju maksājumiem.

Otra alternatīva ir aizdevumus investoriem pārdot ar atpirkšanas garantiju, bet 20% likmes vietā aizdevumi tiktu pārdoti ar 8% likmi. Šajā gadījumā naudas plūsmas investoriem sastāvētu no divām daļām. Pirmā daļa ir no aizņēmējiem saņemtie maksājumi: 90 000 EUR pamatsumma un 8% no 90 000 EUR jeb 7200 EUR procentu maksājumos. Otra naudas plūsmu daļa investoriem ir no aizdevumu izsniedzējiem saņemtie maksājumi par atpirktajiem aizdevumiem: 10 000 EUR pamatsumma (10% no 100 000 EUR) plus uzkrātie procenti 800 EUR (8% * 10 000 EUR) par saistības nepildošajiem aizdevumiem. Neto rezultāts ir tāds pats kā aizdevumam bez atpirkšanas garantijas – investori gūst 8% neto peļņu, un aizdevumu izsniedzējs saņem 9000 EUR, lai segtu savas izmaksas un peļņas maržu.

Lai gan nauda atpirkšanas garantijām patiešām nāk no aizdevumu izsniedzēja, ir svarīgi atzīmēt, ka tā ir nauda, ​​ko aizdevumu izsniedzējs nopelna no papildus procentu likmju starpības. Pārdodot aizdevumus bez atpirkšanas garantijas, aizdevumu izsniedzējs nopelna 10% (30% mīnus investoriem piedāvātie 20%), savukārt, pārdodot aizdevumus ar atpirkšanas garantiju, aizdevumu izsniedzējs nopelna 22% (30% mīnus investoriem piedāvātie 8%). Ar papildus 12% aizdevumu izsniedzējs nopelna papildus 10 800 EUR (12% * 90 000 EUR), kas tam ļauj nosegt atpirkšanas garantiju un samaksāt investoriem 10 000 EUR plus 800 EUR uzkrātajos procentos par aizdevumiem, kuru atmaksa kavējas 60 vai vairāk dienas.

Apsverot, vai aizdevumu izsniedzējs aizdevumu tirgū var izvietot aizdevumus ar atpirkšanas garantiju, mums ir ļoti svarīgi redzēt, ka atpirkšanas garantija tiek nodrošināta no papildus procentu likmju starpības. Ja mēs kredītportfeļa līmenī neredzam, ka atpirkšanas garantija var tikt segta no papildus procentu likmju starpības, mēs aizdevumu izsniedzējam neļaujam piedāvāt atpirkšanas garantiju.

Tā rezultātā pat aizdevumiem ar atpirkšanas garantiju joprojām vissvarīgākā ir aizdevumu atmaksas disciplīna. Ja aizdevumi tiek atmaksāti saskaņā ar plānoto, aizdevumu izsniedzējs gūst pietiekami lielu papildus procentu likmju starpību, lai segtu atpirkšanas garantiju. No otras puses, ja aizdevumu atmaksas rādītāji pasliktinātos un faktiskais saistību neizpildes līmenis izrādītos lielāks, nekā gaidīts, aizdevumu izsniedzējam būtu grūti izpildīt atpirkšanas garantiju.

Aizdevumu izsniedzēja nozīme

Ja, investējot Mintos aizdevumu tirgū pieejamajos aizdevumos, vissvarīgākā ir aizdevumu atmaksas disciplīna, tad kādu lomu spēlē aizdevumu izsniedzējs, un kāpēc investoriem vajadzētu pievērst uzmanību to darbības rādītājiem?

Pirmkārt un galvenokārt aizdevumu izsniedzējam ir izšķiroša nozīme aizdevumu apkalpošanā un aizņēmēju maksājumu iekasēšanā. Aizdevumu izsniedzēja kā apkalpotāja kvalitāte, stabilitāte un pieredze tiešā mērā ietekmē aizdevumu atmaksas disciplīnu. Ja aizdevumus apkalpo stabils aizdevumu izsniedzējs, investori var būt droši, ka aizņēmēja maksājumi tiks iekasēti un sadalīti akurāti, un vienīgais svarīgais aspekts ir aizdevumu atmaksas disciplīna. Taču, ja aizdevumu izsniedzējs pārtrauktu darbību un beigtu apkalpot aizdevumus, tiktu pārtraukta maksājumu iekasēšana no aizņēmējiem un to nodošana investoriem, jo ​​paietu zināms laiks, kamēr Mintos iesaistītos un uzsāktu sadarbību ar citu aizdevumu apkalpotāju, un aizdevumu atmaksas disciplīna attiecīgi varētu pasliktināties. Tāpēc Mintos īpašu uzmanību pievērš aizdevumu izsniedzējam kā apkalpotājam un analizē tā vadības un personāla pieredzi, finansiālo stāvokli, politikas un procedūras, kontroles un vēsturisko apkalpošanas sniegumu, lai pārliecinātos, ka mēs varam pamatoti secināt, ka aizdevumu izsniedzējs turpinās pastāvēt, lai apkalpotu aizdevumus.

Mēs uzskatām, ka aizdevumu izsniedzēja kā apkalpotāja zaudējums ir, iespējams, galvenais risks, ar kuru investori saskaras, investējot aizdevumos. Gadījumā, ja aizdevumu izsniedzējs pārtrauktu savu darbību, mēs esam izstrādājuši pasākumu plānu, lai nodrošinātu, ka investori turpinātu saņemt maksājumus par aizdevumiem, kuros viņi ir investējuši, izmantojot Mintos aizdevumu tirgu. Mintos kā investoru pārstāvis pārņemtu prasījuma pārvaldīšanu no aizdevumu izsniedzēja un nodotu to jebkurai trešajai pusei atbilstoši saviem ieskatiem. Labākais veids, kā samazināt aizdevumu apkalpotāja zaudēšanas risku, ir nodrošināt tūlītēju rezerves apkalpotāju, kurš būtu gatavs pārņemt aizdevumu apkalpošanu uzreiz pēc tam, kad aizdevumu izsniedzējs izbeigtu savu darbību. Protams, tūlītēja rezerves apkalpotāja nodrošināšana radītu papildu izmaksas, un tas samazinātu investoru peļņu.

Otrkārt, aizdevumu izsniedzējs spēlē būtisku lomu aizdevumu izsniegšanā un riska parakstīšanā. Ja riska parakstīšanas standarti ir zemas kvalitātes, konkrētā aizdevumu izsniedzēja izsniegtajiem aizdevumiem būs slikti atmaksas rādītāji, un tas tieši ietekmēs investoru peļņu. Tādi faktori kā aizdevumu izsniedzēja un vadības pieredze, riska pārvaldība un kontrole, kā arī nodrošinājuma riska novērtēšanas process ir izšķiroši, pārbaudot aizdevumu izsniedzēja izsniegšanas un riska parakstīšanas procesus.

Visbeidzot, attiecībā uz aizdevumiem ar atpirkšanas garantiju aizdevumu izsniedzējs ir arī atpirkšanas garantijas nodrošinātājs. Šajā gadījumā mēs īpašu uzmanību pievēršam aizdevumu izsniedzēja finansiālajam stāvoklim, lai novērtētu, vai aizdevumi var tikt nodrošināti ar atpirkšanas garantiju, kas ir īpaši svarīga sākumā, jo ir vajadzīgs laiks, lai uzkrātu papildus procentu likmju starpību. Taču turpmāk, kā jau tika minēts iepriekš, atpirkšanas garantija tiek segta no aizdevumu izsniedzēja paturētās papildus procentu likmju starpības. Aizdevumu izsniedzēja finansiālajai noturībai būtu nozīme tikai gadījumos, kad aizdevumu atmaksas rādītāji pasliktinās un saistību neizpildes līmenis pārsniedz paredzēto saistību neizpildes līmeni.

Ir svarīgi atzīmēt, ka aizdevumu atmaksas disciplīna ļoti tieši ietekmē aizdevumu izsniedzēja vispārējo ilgtspējību. Laba aizdevumu atmaksas disciplīna tiešā mērā pozitīvi ietekmē aizdevumu izsniedzēju, uzlabojot tā finanšu rezultātus un finansiālo stāvokli. Tas, savukārt, padara aizdevumu izsniedzēju par stabilāku aizdevumu apkalpotāju. No otras puses, būtiska aizdevumu atmaksas disciplīnas pasliktināšanās var ievērojami ietekmēt aizdevumu izsniedzēja finansiālo stāvokli vai pat novest pie tā darbības izbeigšanas.

Kopsavilkums

Investējot aizdevumos, pirmkārt un galvenokārt svarīgākā ir aizdevumu atmaksas disciplīna. Aizdevumi, kuru atmaksa notiek atbilstoši paredzētajam, nodrošinās gaidīto peļņu investoriem. Un pretēji – kavēti aizdevumi negatīvi ietekmēs investoru peļņu, pat ja aizdevumu izsniedzējs nodrošina atpirkšanas garantiju. Tajā pašā laikā aizdevumu izsniedzējs spēlē svarīgu lomu ne tikai kā aizdevumu apkalpotājs, bet arī kā izsniedzējs un riska parakstītājs, un atpirkšanas garantijas nodrošinātājs gadījumā, ja saistību neizpildes līmenis ir augstāks nekā gaidīts. Investori var investēt aizdevumos ar labu atmaksas disciplīnu, bet, ja aizdevumu izsniedzēja kā darījuma partnera risks ir augsts, investoriem var būt nepieciešama lielāka sagaidāmā peļņa, lai kompensētu papildu risku. Bet no otras puses, ja aizdevumu izsniedzēja kā darījuma partnera risks ir zems, investori varētu būt apmierināti ar zemāku sagaidāmo peļņu.

Jebkurā gadījumā nevajag par zemu novērtēt diversifikācijas nozīmi, vienalga, vai tā tiek panākta, izvēloties dažādus aizņēmējus, aizdevumu veidus, aizdevumu izsniedzējus, valstis utt. Vairums investēšanas profesionāļu piekrīt, ka diversifikācija ir svarīgākais priekšnosacījums, lai sasniegtu ilgtermiņa finansiālos mērķus, vienlaikus samazinot risku. Tāpēc mums ir pašiem savs teiciens: “Neliec visu savu naudu vienā aizdevumā, diversificē!”

Ieskats nākotnē

Mintos mērķis ir nodrošināt vienkāršu, pārredzamu un diversificētu investēšanas pieredzi. Mēs apzināmies, ka investoriem, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus, kuros aizdevumos investēt, ir vajadzīga plašāka informācija gan par aizdevumiem, gan par aizdevumu izsniedzējiem. Tāpēc mēs pie tā strādājam, un tuvākajos mēnešos investori var sagaidīt:  

–    plašāku informāciju par individuāliem aizdevumiem (piemēram, nesen pievienotā aizņēmējiem piemērotā gada procentu likme (GPL);

–    lietotājam draudzīgā formātā apkopotu informāciju par aizdevumu atmaksas disciplīnu pēc to izsniegšanas datuma;

–    efektīvu un laicīgu aizdevumu izsniedzēju gada un ceturkšņa pārskatu publicēšanu;

–    Mintos izveidotos aizdevumu izsniedzēju reitingus, kas atspoguļo to kā darījuma partnera risku;

–    rezerves aizdevumu apkalpotāja nodrošināšanu lielākiem aizdevumu izsniedzējiem lielākajās valstīs.

Paldies, ka atvēlēji laiku, lai izlasītu šo rakstu! Kā vienmēr, mēs novērtēsim Tavas atsauksmes. Ja Tev ir kādi jautājumi, pievieno tos komentāru sadaļā zemāk vai arī sazinies ar mums, rakstot uz [email protected]

Komentāri

Meklēt

Important

Seko mums