Mintos platforma – aizdevumu izsniedzēja perspektīva

02.11.2016

mintosblog

Eerik Oja, MOGO Igaunijas reģiona vadītājs ([email protected]) | 2016. gada oktobris

Diezgan daudz aktīvāko Mintos investoru ir izrādījuši interesi par MOGO biznesu, uzdodot jautājumus Facebook grupās un sazinoties ar mani personīgi. Šī bloga ieraksta mērķis ir sniegt atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Lūdzu, ņem vērā, ka, lai arī MOGO biznesa modelis ir līdzīgs visās valstīs, kurās mēs strādājam, tajā ir arī daudz atšķirību, galvenokārt normatīvo prasību dēļ. Līdz ar to zemāk sniegtā informācija ne vienmēr ir attiecināma uz citām valstīm, kurās MOGO darbojas, vai uz citiem aizdevumu izsniedzējiem.

Vispārīgi

MOGO Igaunija saviem klientiem piedāvā divus galvenos produktus: aizdevumus pret auto (zināmi arī kā pārdošana ar saņemšanu atpakaļ nomā) un transportlīdzekļa finansēšanu (līdzīgi kā līzingā mēs finansējam auto iegādi). Abos gadījumos aizdevuma nodrošinājums ir transportlīdzeklis.

Aptuveni trešā daļa no mūsu izsniegtajiem aizdevumiem ir aizdevumi pret auto, savukārt pārējie ir transportlīdzekļu finansēšana. Darbību Igaunijā mēs uzsākām 2013. gadā, un kopš tā laika esam apkalpojuši gandrīz 6000 klientu un sasnieguši bruto portfeli vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā. Mūsu vidējais aizdevuma apjoms ir aptuveni 3000 eiro, un vidējais nodrošinājuma vecums ir no 10 līdz 15 gadiem. Mēs ieturam procentu likmes robežās no 30% līdz 60% gadā. Mazāk nekā 10% no mūsu portfeļa veido maksājumu saistības nepildoši aizdevumi.

Vai Tu pats investē, izmantojot Mintos platformu?

Jā. Es biju viens no pirmajiem platformas investoriem vēl laikā, kad vienīgās pieejamās investīciju iespējas bija Latvijā izsniegti hipotekārie kredīti. Tātad mana kā investora karjera Mintos sākās pirms MOGO un Mintos sadarbības.  Šobrīd lielāko daļu no mana personīgā P2P portfeļa veido Mintos platformā veiktās investīcijas. Mani Auto Invest uzstādījumi atlasa tikai aizdevumus ar atpirkšanas garantiju, tāpēc lielākā daļa no manas Mintos esošās naudas ir ieguldīta MOGO aizdevumos.

Kā tiek regulēts jūsu bizness?

MOGO Igaunija ir licencēts kreditors saskaņā ar Kreditoru un starpnieku likumu. Papildus stingrajiem nosacījumiem, kurus uzstāda Mintos, mūs uzrauga arī Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde. Mūsu revidents ir PwC, savukārt iekšējā audita funkciju mēs esam uzticējuši Grant Thornton Baltic.

Kāds ir aizdevuma izsniegšanas process?

Pēc pieteikuma iesniegšanas mūsu mājas lapā, mēs no dažādām datu bāzēm apkopojam informāciju gan par klientu, gan par transportlīdzekli (ieskaitot iedzīvotāju, transportlīdzekļu, pensiju un kredītu reģistrus). Pamatojoties uz šo informāciju, mēs aprēķinām klienta kredītreitingu. Pirms aizdevuma summas pārskaitīšanas, MOGO Igaunija transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā tiek reģistrēts kā transportlīdzekļa īpašnieks, bet klients kā turētājs.

Kā jūs nosakat nodrošinājuma vērtību?

Sākotnēji transportlīdzekļa tirgus vērtības noteikšanai mēs izmantojām auto pārdošanas portālus; tagad šis process lielā mērā ir automatizēts un prasa mazu ieguldījumu no mūsu komandas. Algoritms izveido līdzīgu tirgū pieejamo transportlīdzekļu izlasi (marka, modelis, ražošanas gads, motora tips un izmērs utt.) un aprēķina vidējo cenu, kas tālāk tiek ņemta par pamatu gala vērtības noteikšanai.

Kas notiek, ja netiek pildītas aizdevuma atmaksas saistības?

MOGO vienmēr mēģina izvairīties no aizdevuma saistību nepildīšanas. Lielāko mūsu ienākumu daļu veido procentu maksājumi; sodu un maksu par pakalpojumiem īpatsvars ir neliels. Mūsu primārās atgūšanas procedūras ir ļoti automatizētas, un tas maksājumu problēmu gadījumos ļauj mūsu parādu piedziņas komandai koncentrēties uz individuālu risinājumu rašanu, tā vietā, lai pildītu standarta atkārtojošas darbības, piemēram, e-pastu un īsziņu izsūtīšanu un zvanu veikšanu.

Ja no saistību nepildīšanas izvairīties nav iespējams, mūsu valdījuma atgūšanas menedžeri mēģina atgūt transportlīdzekli. Šajā brīdī klientam joprojām ir iespēja atjaunot līgumu, ja tiek atmaksāta atlikusī parāda summa. Atgūtie transportlīdzekļi tiek pārdoti MOGO auto placī. Ja transportlīdzekļa pārdošanas ieņēmumi nesedz neatmaksāto parāda summu, mēs mēģinām panākt vienošanos ar klientu (vienošanos, izpirkšanu u.c.). Ja klients nevēlas sadarboties, mēs prasījuma tiesības pārdodam piedziņas uzņēmumam, kas par to var samaksāt robežās no 10% līdz 50% no neatmaksātās pamatsummas. Atlikusī prasījuma daļa tiek norakstīta.

Iepriekš parādu piedziņā mēs izmantojām arī tiesvedību un tiesu izpildītājus, bet šie procesi izrādījās pārāk lēni un pārāk dārgi. Tagad mēs koncentrējamies uz savu pamata kompetenci, proti, aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu.

mintos-blog-c

Eerik Oja, MOGO Igaunijas reģiona vadītājs

Kāpēc tik daudz kredīti tiek atpirkti?

Mūsu vidējais aizdevuma termiņš ir aptuveni četri gadi, un tas ir ilgs laiks, kurā var mainīties apstākļi. MOGO ir elastīgs kreditēšanas uzņēmums, un mēs atļaujam klientiem mainīt līguma noteikumus. Kā jau iepriekš minēts, mēs darām visu, lai izvairītos no saistību nepildīšanas, un tāpēc mēs ar klientu varam vienoties par jaunu maksājumu grafiku. Turklāt daudzi kredīti tiek atmaksāti pirms noteiktā termiņa beigām, un reizēm labi maksājoši klienti lūdz papildu aizdevumu (pamatsummas palielināšana). Izmaiņas līguma noteikumos var būt tik mazas, kā piemēram, maksājumu datuma maiņa uz piemērotāku mēneša dienu (piemēram, uz dienu, kad klients saņem algu). Visos šajos gadījumos aizdevumi ar atpirkšanas garantiju tiek atpirkti no Mintos platformas (un bieži vien tiek atkal izlikti platformā nākamajā dienā ar jauniem līguma noteikumiem).

Ir bijuši arī jautājumi par atpirkšanas iemesliem, jo īpaši par apzīmējuma “nav norādīts” piešķiršanu. Šādus gadījumus izraisīja datu apmaiņas problēmas starp MOGO un Mintos iekšējām sistēmām, kuras tiek pastāvīgi atjauninātas. Problēma ir konstatēta un atrisināta, tāpēc nākotnē Tev kā atpirkšanas iemeslu vairs nevajadzētu redzēt “nav norādīts”.

Kāpēc jūs izmantojat Mintos, nevis citus finansēšanas veidus?

Mintos mums nav vienīgais finansējuma avots. MOGO Grupa izmanto arī banku kredītlīnijas, aizdevumus, obligācijas u.c. 2015. gadā mēs ieguvām 23.3 miljonus eiro lielu finansējumu no Mezzanine Management, ko līdzās citiem institucionālajiem investoriem atbalsta arī ERAB un EIF.

Taču mēs novērtējam Mintos platformas sniegto elastību, kas mums ļauj samērot aizdevumu izsniegšanu un naudas plūsmu finansēšanu. Piemēram, izmantojot obligāciju finansējumu, mēs saņemtu ieņēmumus vienā dienā, un mums būtu jāmaksā procenti par mūsu bankas kontā esošo naudu. Ar Mintos mums šādu naudas pārvaldīšanas problēmu nav.

Kāpēc platformā piedāvātajiem aizdevumiem mainās procentu likme/ LTV/ termiņš?

Ir svarīgi atzīmēt, ka aizdevumu parametrus nosaka MOGO, bet Mintos uzdevums ir nodrošināt platformu, kas ļauj dažādiem aizdevumu izsniedzējiem cīnīties par investoru naudu – šajā ziņā Mintos ir vairāk kā akciju tirgus, nevis tipisks P2P aizdevumu pakalpojuma nodrošinātājs.

Mogo ir uz peļņu orientēts uzņēmums, kas ir ieinteresēts iegūt finansējumu par pēc iespējas zemāku piemērojamo likmi, tāpēc mēs pārbaudām investoru pieprasījumu, mainot noteiktus parametrus (LTV, procentu likmi, kredīta termiņu, ar un bez atpirkšanas garantijas u.c.). Uzsākot sadarbību, mēs rūpīgi izvēlējāmies aizdevumus, kas mūsuprāt būtu saistoši investoriem, lai mēs varētu pierādīt, ka varam nodrošināt pievilcīgu riskam atbilstošu peļņu. Šiem aizdevumiem bija gara maksājumu vēsture, zems LTV un salīdzinoši augsta procentu likme. Laika gaitā pieprasījums pēc mūsu aizdevumiem pieauga, un šobrīd mūsu Mintos izvietotie aizdevumi ir diezgan līdzīgi mūsu vispārējiem portfeļa rādītājiem, lai gan, protams, mēs platformā neesam izvietojuši visu mūsu portfeli.

Kāpēc MOGO procentu likmes ir zemākas nekā citiem aizdevumiem ar atpirkšanas garantiju?

Tā ir taisnība, ka MOGO aizdevumiem ar atpirkšanas garantiju mēdz būt zemākas procentu likmes nekā nenodrošinātiem īstermiņa aizdevumiem. Tas daudziem varētu likties triviāli, bet ir svarīgi uzsvērt, ka visi MOGO aizdevumi ir nodrošināti ar transportlīdzekļiem, tāpēc saistību nepildīšanas gadījumā prasījumu pret klientu var segt, pārdodot bāzes aktīvu. Mēs uzskatām, ka MOGO aizdevumi piedāvā labākās riskam atbilstošās investīciju iespējas Mintos platformā, bet, protams, investori var brīvi “balsot ar savu naudu”, un ieguldīt aizdevumos, kurus uzskata par vispievilcīgākajiem.

Lai apmierinātu dažādas investoru vēlmes, MOGO piedāvā aizdevumus gan ar atpirkšanas garantiju, gan bez tās, un aizdevumiem bez atpirkšanas garantijas šobrīd ir visaugstākās Mintos platformā pieejamās procentu likmes.

Mēs uzskatām, ka sadarbība ar Mintos ir neatņemama MOGO turpmāko panākumu sastāvdaļa. Mēs cenšamies izmantot inovatīvus risinājumus visās mūsu biznesa jomās un finansējuma piesaistīšana nav izņēmums. Mēs uzskatām, ka Mintos ir radikālu pārmaiņu līderis, un mēs esam priecīgi piedalīties šajā procesā.

Komentāri