Mintos platforma no aizdevumu izsniedzēja perspektīvas

07.03.2017

mintosblog

Justas Šaltinis, DEBIFO dibinātājs un vadītājs | 2017. gada februāris

Vispārīgi

DEBIFO piedāvā selektīvas rēķina finansēšanas iespējas klientiem, kas atrodas Lietuvā. Mēs nodrošinām gan konfidenciālu, gan arī atklātu finansēšanu rēķiniem, kas izrakstīti vietējām un lielām ārvalstu komercsabiedrībām. Maziem un jauniem uzņēmumiem, kuri ir izsnieguši rēķinus lielām un uzticamām kompānijām, rēķinu finansēšana dod iespēju ātri pārvērst no debitoriem saņemamo naudu apgrozāmajā kapitālā un līdzsvarot naudas plūsmu.

Kopš darbības uzsākšanas 2015. gada maijā, DEBIFO ir finansējis vairāk nekā 1400 rēķinus 10 miljonu eiro apmērā. Mēs esam apkalpojuši vairāk nekā 80 mazos un vidējos uzņēmumus, un mūsu kredītportfelis ir 2 miljoni eiro. Mūsu vidējā aizdevuma summa ir aptuveni 5000 eiro, bet vidējam klientam kredītā ir izsniegti mazāk nekā 20 000 eiro. DEBIFO piemēro gada procentu likmes 18% līdz 30% apmērā, savukārt vidējais rēķina termiņš ir 45 dienas.

Vai Tu pats investē, izmantojot Mintos platformu?

Jā, es reģistrējos Mintos platformā 2015. gada februārī un savu pirmo investīciju veicu tā paša gada aprīlī ar nekustamo īpašumu nodrošinātā aizdevumā, kas tobrīd bija vienīgais Mintos platformā pieejamais aizdevumu veids. Es turpināju diversificēt savu investīciju portfeli, izvēloties dažādus aizdevumu izsniedzējus, līdz 2016. gada janvārim, kad DEBIFO un Mintos parakstīja sadarbības līgumu. Kopš tā laika savā portfeli esmu apzināti iekļāvis aizvien vairāk mūsu pašu produktu, un patlaban DEBIFO rēķini veido vairāk nekā 80% no mana investīciju portfeļa.

Kā tiek regulēts jūsu bizness?

DEBIFO un rēķinu finansēšana Lietuvā netiek regulēta. Neskatoties uz to, mūsu darbību pastāvīgi uzrauga savstarpējo aizdevumu platforma Mintos un privāto parādu fonds Mundus, kas ir apņēmies piecu gadu laikā DEBIFO portfelī investēt 10 miljonus eiro. Papildus tam globālā grāmatvedības un konsultantu grupa Moore Stephens auditē DEBIFO 2016. gada finanšu rādītājus.

Kāds ir aizdevuma izsniegšanas process?

Novērtējums ietver trīs daļas: klientu, pircēju un abu pušu savstarpējās attiecības. Pēc pieteikuma saņemšanas mēs apkopojam informāciju gan par klientu (akcionāru vēsturi un pieredzi, detalizētu finanšu informāciju, maksājumu vēsturi, debitoru parādu vecuma struktūru u.c.), gan par pircēju (t.i., pusi, kurai ir jāveic rēķina apmaksa) no vairākiem kredītu birojiem. Pamatojoties uz šo informāciju, nozares īpatnībām un iepriekšējo pircēja maksājumu vēsturi ar citiem klientiem, mēs sagatavojam provizorisku piedāvājumu. Mūsu kredītriska nodaļa pieprasa papildu informāciju no klienta, lai pabeigtu pieteikšanās procesu. Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas mēs aprēķinām klienta un pircēja kredītreitingu. Rēķinu finansēšanai ir nepieciešama mūsu komandas uzraudzība, lai nodrošinātu, ka rēķini tiek novirzīti un apmaksāti uz mūsu kontrolētu bankas kontu. Tas prasa noteiktas manuālas pārbaudes, līdz ar to aizdevumu izsniegšanas process nav pilnībā automatizēts.

Rēķinu finansēšanas produktam mēs esam izveidojuši augstu drošības līmeni. Proti, mums ir prasība pret pircēju un regresa tiesības visos gadījumos pret uzņēmumu (t.i., ja pircējs nemaksā, neapmaksāto rēķinu ir jāsedz aizņēmējam), kā arī visos gadījumos personiskais galvojums par sniegtās informācijas precizitāti un atbilstību faktiem tiek parakstīts no aizņēmēja akcionāru vai vadītāju puses. Turklāt daži klienti, lai saņemtu konkurētspējīgāku finansēšanas piedāvājumu, paraksta personiskus galvojumus par rēķinu. Mūsu produkta struktūra ir izdevīga arī aizņēmēja bankrota gadījumā, jo mēs varam apiet bankrota administratoru, un mums ir tieša prasība pret pircēju.

mintos-bilde-492x272

Kāda ir jūsu pieredze ar atmaksas disciplīnu?

Rēķinu atmaksas disciplīna ir atkarīga no nozares un pircēja lieluma. Lieliem un starptautiskiem uzņēmumiem ir automatizētas maksājumu sistēmas, kas maksājumus veic tieši noteiktajā rēķina izpildes datumā, bet pat daži lieli vietējie uzņēmumi maksājumus joprojām veic manuāli un tos pielāgo atbilstoši savstarpējām attiecībām un varas līdzsvaram starp piegādātājiem un pircējiem nozarē.

Mūsu iekšējā statistika apstiprina, ka pircēji mēdz pagarināt maksājumu termiņus par vismaz 1-15 dienām. Dati liecina, ka 34% no visiem atmaksātajiem rēķiniem sastāda pircēja veiktas priekšapmaksas vai aizņēmēja veiktas atmaksas, 8% – rēķina atmaksa noteiktajā izpildes datumā, 39% – rēķina atmaksa 15 dienu laikā pēc noteiktā izpildes datuma, 14% – rēķina atmaksa 16 līdz 30 dienu laikā pēc noteiktā izpildes datuma, un atlikušie 5% maksājumu tiek veikti vēlāk nekā 30 dienas pēc termiņa.

Kas notiek, ja netiek pildītas aizdevuma atmaksas saistības?

Mēs pastāvīgi uzraugām rēķinu termiņus un maksājuma kavējuma gadījumā veicam nepieciešamos pasākumus. Bieži vien mēs iegūstam personiskus galvojumus, prasības pret debitoru no citiem uzņēmumiem vai citus drošības garantus nopietnas kavēšanās gadījumos. Sākotnējās parāda atgūšanas procedūras mēs veicam uzņēmuma iekšienē, lai atrastu piemērotāko risinājumu visām iesaistītajām pusēm. Ja mēs nevaram atgūt līdzekļus 60-90 dienu laikā, procesā tiek iesaistīta parādu piedziņas aģentūru, kā arī tiesu izpildītāji un tiesu institūcija.

Kāpēc jūs izmantojat Mintos, nevis citus finansēšanas veidus?

Mēs izmantojam dažādus pieejamos finansējuma avotus, lai diversificētu savu kapitāla bāzi un saglabātu elastīgumu. DEBIFO pašlaik izmanto akcionāru līdzekļus, privāto aizdevumu no HNWI, aizdevuma instrumentus no institucionālā investora Mundus un rēķinu pārdošanu, izmantojot Mintos platofrmu.

Esam pamanījuši, ka pēdējo mēnešu laikā DEBIFO ir palielinājis rēķinu piedāvājumu Mintos platformā. Vai varam sagaidīt, ka šī tendence turpināsies?

gadā DEBIFO portfelis palielinājās četras reizes, sasniedzot 1.2 miljonus eiro. Mums ir izdevies atzīmēt portfeļa izaugsmi 10 no 12 mēnešiem, un pēdējie daži mēneši mūsu komandai ir bijuši ļoti sekmīgi, klientu piesaiste ir uzņēmusi apgriezienus. Decembrī un janvārī vien mūsu portfelis palielinājās par attiecīgi 266 000 un 271 000 eiro.

DEBIFO klientu bāzei un rēķinu apjomam pieaugot, mēs turpināsim palielināt arī Mintos platformā piedāvāto rēķinu skaitu, kas 2017. gadā varētu sasniegt līdz pat 2.5 miljonus eiro.

Kāpēc DEBIFO procentu likmes ir zemākas nekā citiem aizdevumiem ar atpirkšanas garantiju?

Vidējās procentu likmes bija nemainīgi 12-13% robežās līdz pēdējam 2016. gada ceturksnim, kad tās nedaudz samazinājās uz 11-12%. Īsa termiņa aizdevumu produkts ir ļāvis mums attīstīties un nepārtraukti uzlabot darba un kredīta riska pārvaldības procedūras, lai samazinātu kavētu rēķinu un saistību nepildīšanas gadījumu skaitu.

Kopumā mūsu rēķinu finansēšanas produktam ir ļoti atšķirīgs riska profils nekā, piemēram, patēriņa aizdevumiem vai aizdevumiem biznesa uzsākšanai, kad vēl nav notikusi nekāda pārdošana. Tas ir īsa termiņa produkts, kas tiek izsniegts pret otru likvīdāko uzņēmuma aktīvu. Tā riski tiek samazināti, ne tikai izvērtējot maksātspēju un aizņēmēja godīgumu, bet arī izmantojot ekspozīciju pret pircēju, kas vairumā gadījumu ir liels uzņēmums. Tādēļ uzskatām, ka mūsu rēķinu finansēšanas aizdevumi ir vislabākā atbilstoši riskam piemērotā investīciju iespēja Mintos platformā.

Komentāri