Pierwszy pierwotny pożyczkodawca z Armenii – Varks.am – dołącza do Mintos

12.02.2018

mintosblog

Pierwszy pierwotny pożyczkodawca z Armenii właśnie dołączył do Mintos. Varks.am to jeden z wiodących pożyczkodawców z sektora pozabankowego w tym kraju, który obecnie oferuje możliwość inwestycji na rynku Mintos w krótkoterminowe pożyczki konsumpcyjne. Pożyczki Varks.am są dostępne w euro (EUR), a szacowany zwrot wynosi 13%.

Firma Varks.am powstała w 2016 r. i jest uniwersalnym pożyczkodawcą, który zapewnia swoim klientom szybki i łatwy dostęp do środków pieniężnych poprzez skuteczny proces oceny zdolności kredytowej. Klienci otrzymują gotówkę po złożeniu wniosku w jednym z 30 oddziałów na terenie Armenii.

Varks.am zatrudnia ponad 180 wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników oraz stosuje proces identyfikacji klienta, który obejmuje osobistą rozmowę z każdym wnioskodawcą. Obecnie Varks.am oferuje pożyczki konsumpcyjne, jednak w przyszłości planuje rozszerzyć swoją ofertę o pożyczki hipoteczne, pod zastaw i na działalność gospodarczą.

Wartość pożyczek konsumpcyjnych Varks.am na platformie Mintos wynosi od 17 do 420 euro, natomiast okres spłaty – 30 dni, przy czym pożyczkodawcy spłacają swoje zobowiązania w jednej racie. Inwestorzy mogą oczekiwać zwrotu do 13% w skali roku.

Wszystkie pożyczki Varks.am są zabezpieczone przez spółkę macierzystą gwarancją wykupu w przypadku opóźnienia spłaty o 60 dni. Ponadto Varks.am zachowa na swoim koncie co najmniej 10% z każdej dostępnej na platformie Mintos pożyczki, co pozwoli ściślej powiązać interesy firmy z interesami inwestorów.

– Mamy przyjemność dodać Varks.am do naszej platformy. Armenia to dwudziesty kraj na rynku Mintos i z radością oferujemy naszym użytkownikom możliwość inwestycji w krótkoterminowe pożyczki konsumpcyjne z tego nowego regionu – mówi Martins Sulte, CEO i współzałożyciel Mintos.

Varks.am to licencjonowana instytucja finansowa regulowana przez Centralny Bank w Armenii. W dniu 31 grudnia 2017 r. wartość portfela pożyczkowego netto firmy wynosiła ponad 6,5 mln euro. Pożyczkodawca stale rozwija swoją bazę klientów, a jego priorytetem jest zachowanie zrównoważonego rozwoju poprzez zarówno oferty specjalne, jak i rozwiązania skierowane do lojalnych klientów.

Typowy klient Varks.am to mężczyzna w wieku 26–30 lat, który przeznacza środki z pożyczki na niespodziewane wydatki i małe zakupy. Klienci doceniają rozbudowaną sieć oddziałów Varks.am na terenie Armenii, dzięki czemu zawsze mają blisko do placówki. Natomiast szybka i skuteczna obsługa klienta zapewnia pożyczkobiorcom przyjazne warunki obsługi.

Aby móc inwestować w pożyczki Varks.am, należy inwestować w pożyczki udzielone Varks.am przez Mintos OU. W tym przypadku spłata zależy od końcowej wpłaty pożyczkobiorcy. Każda pożyczka udzielona Varks.am przez Mintos OU będzie powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną przez Varks.am końcowemu pożyczkobiorcy. Mintos OU wchodzi w skład grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury jest dostępny w umowie pożyczkowej Mintos OU i umowie cesji.  

Skorzystaj z możliwości inwestowania w krótkoterminowe pożyczki konsumpcyjne Varks.am z Armenii – nowego kraju na platformie Mintos. Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, pamiętaj o aktualizacji ustawień.

Komentarze

Szukanie

Important

No posts found.

Podążaj za nami