Już gotowy: raport finansowy Mintos 2018

Rok 2018 był dla nas wspaniały, ponieważ w dalszym ciągu odnotowaliśmy duże wzrosty naszej działalności i zwiększyliśmy liczbę naszych inwestorów. Staliśmy się liderem na europejskim rynku inwestycji w pożyczki: według informacji przekazanych przez p2p-banking.com, niezależną stronę internetową poświęconą firmom fintechowym, Mintos w drugiej połowie 2018 roku miał największy wolumen nowych inwestycji wśród podobnych firm.

Liczba naszych inwestorów zwiększyła się ponad dwukrotnie. Na początku 2018 roku mieliśmy 43.457 inwestorów, natomiast na koniec grudnia życzyliśmy „Szczęśliwego Nowego Roku” prawie 100.000 inwestorów.

W 2018 roku, inwestycje na rynku Mintos odnotowały ponad trzykrotny wzrost. Kwota 332 mln EUR zainwestowana w 1,6 mln nowych pożyczek w 2017 roku wzrosła do 1,044 mld EUR środków zainwestowanych w 4,8 mln nowych pożyczek w 2018 roku. W sierpniu 2018 roku osiągnęliśmy kwotę 1 mld EUR środków zainwestowanych w pożyczki na rynku Mintos, natomiast rok 2018 zamknęliśmy łączną kwotą wynoszącą 1,5 mld EUR środków zainwestowanych w 6,9 mln pożyczek od czasu założenia naszej firmy.

W dalszym ciągu koncentrujemy się na tworzeniu znakomitych i transparentnych okazji do inwestycji dla naszych inwestorów. Aby nadążać za rosnącym rynkiem i utrzymać naszą wysoką jakość obsługi, inwestujemy zarówno w ludzi, jak i technologię. W 2018 roku dołączyło do nas 23 nowych pracowników, podjęliśmy też decyzję o zainwestowaniu w nowe biuro, w którym będziemy mogli pomieścić nasz stale rosnący zespół.

W 2018 roku, do platformy Mintos dołączyło 31 nowych firm pożyczkowych, tym samym mapa naszej działalności powiększyła się o 13 krajów, z których pochodzą nasi pożyczkodawcy. Nowe kraje to: Armenia, Kolumbia, Kazachstan, Kenia, Kosowo, Meksyk, Mołdawia, Macedonia Północna, Filipiny, Republika Południowej Afryki, Ukraina, Wielka Brytania, Zambia. Obecnie, inwestorzy mogą dokonywać dywersyfikacji swoich portfeli, wykorzystując w tym celu pożyczki udzielane w 28 krajach na całym świecie.

W wyniku znaczącego wzrostu rynku, nasze przychody odnotowały ponad dwukrotny przyrost z 2,137 mln EUR w 2017 roku do 4,647 mln EUR w 2018 roku. Nadal inwestowaliśmy w dalszą ekspansję i przyszły rozwój. Pomimo realizacji tych wszystkich inwestycji, utrzymaliśmy rentowność firmy, na koniec 2018 roku osiągając zysk netto na poziomie 13 tys. EUR.

Zysk za 2018 rok obejmuje odpisy w wysokości 51 tys. EUR (w porównaniu do 45 tys. EUR w 2017 roku) dotyczące wartości godziwej świadczeń wypłaconych w formie akcji, które ujmowane są w roku ich przyznania. Z uwagi na swój charakter, wypłaty te nie odzwierciedlają bieżących wyników z tytułu sprzedaży produktów i usług oraz nie są ujmowane w odnośnych wynikach. Bez uwzględniania tych odpisów, osiągnięty zysk w  2018 roku wyniósłby 65 tys. EUR, a w 2017 roku 241 tys. EUR.

W 2018 roku wprowadziliśmy wiele nowych funkcjonalności, które poprawiły doświadczenia użytkowników korzystających z naszej platformy: Ratingi Mintos są wskaźnikiem finansowej i operacyjnej stabilności firm pożyczkowych oraz zapewniają inwestorom dalsze zwiększenie przejrzystości przy podejmowaniu przez nich decyzji inwestycyjnych. Obecnie, narzędzie Auto Invest można wykorzystywać również na Rynku Wtórnym. Ponadto oferuje ono trzy innowacyjne Strategie Inwestycyjne, które pomagają inwestorom zaoszczędzić czas i bardziej efektywnie inwestować. Ciężko pracowaliśmy, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić komfort naszym inwestorom oraz aby wprowadzić funkcjonalności, takie jak bezpośrednie przelewy bankowe i uwierzytelnianie dwupoziomowe na naszej platformie.

W Mintos bardzo poważnie podchodzimy do kwestii związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa (compliance). Aby spełnić wymagania dotyczące RODO, które w UE weszły w życie w dniu 25 maja 2018 roku, dokonaliśmy inwestycji w ochronę prywatności. Jakkolwiek w chwili obecnej Mintos nie podlega regulacjom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), powiększyliśmy nasz zespół ds. AML oraz rozszerzyliśmy obowiązujące w tym zakresie procedury. Ponadto, co jest równie ważne, wprowadziliśmy nowy proces weryfikacji tożsamości online oraz kontrolę wszystkich zarejestrowanych na rynku Mintos użytkowników.

Nasze działania zostały docenione w postaci licznych nagród przyznawanych przez międzynarodowe media i grono ekspertów. Pozytywne informacje ze strony naszych inwestorów znalazły swoje ukoronowanie w postaci nagrody publiczności AltFi’s „People’s Choice Award” za 2018 rok, którą otrzymaliśmy po raz trzeci z rzędu, podobnie jak w roku 2016 i 2017.

Prognozy na rok 2019

W 2019 roku będziemy nadal zwiększać zarówno popyt ze strony naszych inwestorów, jak i podaż udostępnianych im pożyczek, skupiając się na dywersyfikacji regionów geograficznych, walut oraz na zapewnianiu bezpieczeństwa na rynku Mintos.

Grupa Mintos planuje wprowadzić rachunek bankowy i kartę debetową Mintos, co pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć wartość dodaną dla klientów Mintos. Złożyliśmy wniosek o przyznanie europejskiej licencji dla instytucji pieniądza elektronicznego. Oczekujemy, iż licencja ta zostanie przyznana do końca III kw. 2019 roku. W listopadzie 2018 roku Grupa Mintos, w ramach finansowania serii A, pozyskała 5 mln EUR, które to środki zostaną przeznaczone na zapewnienie dalszego wsparcia jej rozwoju.

 

Czytaj więcej w naszym sprawozdaniu finansowym za 2018 r

Komentarze