Polska firma pożyczkowa Dziesiątka Finanse wprowadza swoje pożyczki osobiste na platformę Mintos

Dla nas w Mintos, Polska jest kluczowym geograficznym regionem inwestycyjnym. Dlatego też, z przyjemnością ogłaszamy, że wraz z dołączeniem Dziesiątki Finanse do platformy Mintos, liczba firm pożyczkowych z tego kraju, które oferują możliwości inwestycyjne zwiększyła z 10 do 11.

Dziesiątka Finanse jest polską firmą pożyczkową działającą w branży osobistych (ratalnych) pożyczek. Firma oferuje pożyczkobiorcom (po ich weryfikacji) pożyczki na dowolny cel, jaki sobie określą. Klienci mogą składać wnioski o pożyczkę za pośrednictwem strony internetowej firmy lub telefonicznie u przedstawiciela. Kwota pożyczki wynosi od 500 do 15.000 PLN (116 do 3.480 EUR), a środki pieniężne zostają dostarczone bezpośrednio do domu klienta.

Dziesiątka Finanse – uznana marka w Polsce

Firma Dziesiątka Finanse jest uznanym graczem na rynku pożyczkowym w Polsce, na którym działa już od 18 lat. Od ośmiu lat prowadzi działalność pod marką Dziesiątka Finanse.

W marcu ubiegłego roku, firma została przejęta przez grupę kapitałową Credit Royal®. Od tego czasu, szybko rozwija się, czego dowodem jest czterokrotne zwiększenie swojej działalności w ciągu roku.

Credit Royal® jest spółką założoną w 2012 roku, która działa w obszarze usług finansowych i prawnych. W Credit Royal® pracują specjaliści i cieszący się uznaniem eksperci. Wiedza i doświadczenie członków Zarządu grupy kapitałowej Credit Royal® stanowi olbrzymią wartość firmy.

Od czasu założenia, według stanu na maj 2019 roku, Dziesiątka Finanse udzieliła 44.115 pożyczek o wartości 52,6 mln zł (12,2 mln EUR), a jej portfel pożyczkowy netto wyniósł 2,5 mln EUR. Firma pozyskałą w tym czasie 9.264 klientów.

Dziesiątka Finanse posiada dalekosiężne plany związane z dołączeniem do rynku Mintos. Dzięki wejściu na rynek Mintos, firma chce uzyskać dostęp do szerszego rynku klientów, planując w 2020 roku rozpoczęcie swojej działalności w Hiszpanii, przy czym jej ostatecznym celem jest stanie się jedną z największych firm pożyczkowych w Polsce oraz rozszerzenie prowadzonej przez nią działalności poza kraj.

Dziesiątka Finanse na platformie Mintos

Obecnie, na platformie Mintos, firma Dziesiątka Finanse udostępnia oferowane w Polsce pożyczki osobiste, których udziela w PLN i EUR. Wysokość oferowanych przez nią pożyczek wynosi od 500 do 15.000 PLN, przy okresie spłaty wynoszącym do 2 lat. Pożyczki spłacane są w tygodniowych ratach. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu z inwestycji do 14% w przypadku pożyczek udzielanych zarówno w EUR, jak i PLN.

Wszystkie pożyczki firmy Dziesiątka Finanse udostępniane na platformie Mintos mają gwarancję wykupu. Oznacza to, iż przypadku zaległości w spłacie pożyczki wynoszącej 60 dni lub więcej, zostanie ona odkupiona przez firmę pożyczkową. Ponadto, pożyczkodawca zachowa 10-proc. udział we wszystkich pożyczkach udostępnianych na platformie Mintos, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów.

 

Komentarze