Rok 2018 w Mintos

Po podsumowaniu naszych osiągnięć w 2018 roku przedstawiamy Wam bardziej szczegółowe omówienie najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Mintos w ubiegłym roku. Prezentujemy również to, czego możecie się spodziewać w nadchodzących miesiącach.

Poniżej prezentujemy kilka liczb i pojęć, trochę danych i opinii przedstawionych przez naszych pracowników. Mamy nadzieję, że z przyjemnością zapoznacie się z naszymi zeszłorocznymi sukcesami, ponieważ w olbrzymim stopniu to dzięki Wam osiągnęliśmy pozycję europejskiego lidera na rynku inwestycji dokonywanych w pożyczki.

 

„Działalność Mintos w 2018 roku w ośmiu punktach” według pracowników Mintos

W minionym roku w firmie Mintos miało miejsce bardzo wiele wydarzeń. Nasi pracownicy wybrali osiem z nich, które najbardziej obrazują kluczowe etapy naszego rozwoju:

DYWERSYFIKACJA – nowe oferty pożyczkowe i nowi inwestorzy pochodzący z nowych krajów i kontynentów.

NOWE FUNKCJONALNOŚCI – uruchomiliśmy ich całą gamę! Przy czym najważniejsze z nich są dostępne niemal wyłącznie na platformie Mintos: strategie inwestycyjne, narzędzie Auto Invest dla rynku wtórnego, dwupoziomowe uwierzytelnianie oraz ratingi Mintos.

MILIARD – w sierpniu 2018 roku osiągnęliśmy kwotę 1 mld EUR w środkach zainwestowanych w pożyczki udostępniane na platformie Mintos, by już w grudniu tego samego roku, osiągnąć kwotę blisko 1,5 mld EUR.

ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA – dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę naszych pracowników i przenieśliśmy się do nowej, dwa razy większej siedziby.

POZYSKANIE INWESTORÓW – do końca grudnia 2018 roku osiągnęliśmy liczbę blisko 100 tys. zarejestrowanych inwestorów.

MOŻLIWOŚCI WYBORU – znacząco zwiększyliśmy liczbę możliwości dokonywania płatności na platformie Mintos przez inwestorów.

FINANSOWANIE W RAMACH SERII A – w ramach finansowania serii A pozyskaliśmy 5 mln EUR, co umożliwiło dalszy rozwój naszych produktów i usług.

WZROST – staliśmy się największym europejskim rynkiem inwestycyjnym w pożyczki (zgodnie z modelem bankowości P2P).

 

Misja Mintos: usprawnianie procesów inwestycyjnych

 

Rozmowa z Martinsem Sulte, Dyrektorem Zarządzającym i Współzałożycielem Mintos

Martins Sulte, CEO and Co-Founder

„Inwestowanie w ludzi i produkty przy jednoczesnym podejmowaniu śmiałych działań w wielu obszarach, stanowi podstawy dla budowania solidnej i rentownej firmy”

Jakie są plany Mintos na 2019 rok? Czy plany te kształtowane są w oparciu o strategię biznesową firmy Mintos, czy też może niektóre decyzje dotyczące kolejnego roku zostały w 2018 roku podjęte ad hoc?

M.S.: Nasze przyszłe działania stanowią logiczną kontynuację działań, które realizujemy od 2015 roku. W ramach finansowania serii A, które sfinalizowaliśmy w listopadzie 2018 roku, pozyskaliśmy kwotę 5 mln EUR na zwiększenie kapitałów, która zostanie przeznaczona na rozszerzenie naszej oferty produktowej, zarówno dla istniejących, jak i nowych inwestorów działających na platformie Mintos. Nasze plany na 2019 rok zostały określone już w trakcie realizacji ubiegłorocznych planów, np. w trakcie przygotowań do udostępnienia międzynarodowych numerów rachunków bankowych (IBAN) oraz karty debetowej Mintos. Na realizacji tych projektów będziemy się koncentrować w 2019 roku. Nasz wniosek o wydanie europejskiej licencji dla instytucji pieniądza elektronicznego powinien zostać zatwierdzony pod koniec II kw. 2019 roku. Przyczyni się to do usprawnienia procesów inwestycyjnych na naszej platformie..

W Mintos zawsze koncentrujemy się na rozwiązaniach oferowanych naszym inwestorom i z tego też względu europejska licencja dla instytucji pieniądza elektronicznego zapewni łatwiejszy dostęp i zwiększy bezpieczeństwo środków inwestowanych przez inwestorów na platformie Mintos. Dzięki oferowaniu naszym inwestorom najlepszych możliwych rozwiązań z wykorzystaniem dostępnej technologii i posiadanego przez Mintos know-how, będziemy nadal się rozwijać na globalnym rynku, pozyskując nowe firmy pożyczkowe oraz nowych, aktywnych inwestorów. Aby utrzymać ten rozwój i opracowywać nowe produkty, będziemy nadal zwiększać liczbę naszych pracowników zatrudniając najlepszych specjalistów. Wszystkie te działania będziemy realizować tak, aby wzajemnie się uzupełniały, dlatego też mogę powiedzieć, że plany na 2019 rok nie są planami poczynionymi specjalnie na ten rok. Stanowią one rozwinięcie tych planów, które realizujemy od momentu uruchomienia platformy Mintos i jesteśmy zadowoleni z osiągniętego przez nas postępu w ich realizacji.

Co uważacie za największy sukces Mintos w 2018 roku?

M.S.: Największym sukcesem Mintos w 2018 roku był bardzo duży wzrost firmy przy jednoczesnym zachowaniu rentowności. Ponadto, dzięki poleceniu ze strony zarejestrowanych inwestorów, pozyskaliśmy dużą liczbę nowych inwestorów (przy czym należy wspomnieć, że udział nowych inwestorów z polecenia stanowi 63% wszystkich nowych inwestorów działających na platformie Mintos). Wskaźnik zatrzymania aktywnych użytkowników na poziomie na poziomie ponad 90% jest bardzo zadowalający. Pod koniec 2018 roku osiągnęliśmy liczbę 100 000 zarejestrowanych inwestorów. W sierpniu 2018 roku osiągnęliśmy pierwszy istotny krok na drodze naszego rozwoju, czyli kwotę 1 mld EUR w środkach zainwestowanych w pożyczki udostępniane na platformie Mintos. Pozyskanie kolejnego 0,5 mld EUR zajęło Mintos jedynie 4 miesiące. Razem jest to kwota 1,5 mld EUR w środkach zainwestowanych w pożyczki. Według różnych zestawień Mintos stał się największym w Europie graczem w swoim sektorze. Dlatego też wszyscy w Mintos jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników naszej pracy.

Czego osobiście nauczyłeś się w 2018 roku, co zamierzasz wykorzystać przy podejmowaniu nowych wyzwań biznesowych w 2019 roku?

M.S.: Utwierdziłem się w przekonaniu, że aby stworzyć świetną i dobrze prosperującą firmę, musisz najpierw mieć wspaniałych ludzi. Ludzi, których cieszy wykonywana praca, a której owocem są znakomite produkty i usługi. A znakomite produkty, w ostatecznym rozrachunku, przynoszą wysokie zyski – dzięki czemu wszyscy są zadowoleni. Inwestowanie w ludzi i produkty przy jednoczesnym podejmowaniu śmiałych działań w wielu obszarach stanowi podstawy dla budowania stabilnej i rentownej firmy.

 

Nasz zespół produktowy czerpie inspiracje od naszych inwestorów

 

Rozmowa z Marcisem Gogis, Dyrektorem ds. Produktów w Mintos

Marcis Gogis, Head of Product

Jakie macie plany na rok 2019 dotyczące rozwoju produktów Mintos?

M.G.: Naszym priorytetem jest udostępnienie inwestorom międzynarodowych numerów rachunków bankowych (IBAN) oraz kart debetowych. Będziemy również pracować nad rozwojem aplikacji mobilnej. Kolejnym źródłem inspiracji, dzięki którym mamy mnóstwo pracy i wprowadzamy wiele innowacji, jest system zarządzania projektem, tzw. backlog. Właśnie tam rodzą się nowe pomysły inspirowane opiniami przekazywanymi przez inwestorów działających na platformie Mintos.

Jakie dwa elementy chcecie ulepszyć na platformie Mintos, aby zaoferować inwestorom jeszcze większe korzyści w 2019 roku?

M.G.: Chcemy umożliwić naszym inwestorom uzyskanie maksymalnych korzyści oferowanych przez narzędzie Auto Invest. Osiągniemy ten cel poprzez zapewnienie inwestorom dostępu do jeszcze większej liczby analiz i danych statystycznych dotyczących każdej strategii realizowanej za pomocą Auto Invest. Jednocześnie będziemy nadal pracować nad usprawnieniem ć procesu inwestycyjnego na Mintos.

W jaki sposób inwestorzy działający na platformie Mintos pomagają kształtować oferowany produkt?

M.G.: Dzięki przekazywanym przez nich opiniom, które są dla nas bardzo cenne. Otrzymujemy bardzo dużo pomysłów od naszych inwestorów i dlatego, gdy pracujemy nad daną funkcjonalnością, zawsze korzystamy z nich, aby ulepszyć istniejącą już funkcjonalność. Trudno jest sobie wyobrazić te działania bez korzystania z uwag przekazanych przez inwestorów i dlatego jesteśmy w Mintos bardzo wdzięczni naszym inwestorom za opinie, którymi się z nami dzielą.

Czy w 2019 roku Mintos będzie bardziej koncentrować się na podążaniu za trendami występującymi w branży fintech, czy też może bardziej skupicie się na opracowywaniu własnych innowacji?

M.G.: Oczywiście, nadal będziemy pracować nad naszym podstawowym produktem, który, z punktu widzenia naszych dotychczasowych osiągnięć, okazał się być sukcesem. Tym podstawowym produktem są inwestycje w pożyczki. Nadal będziemy starali się, aby platforma była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkowników. Równocześnie będziemy wprowadzać nowe funkcjonalności inspirowane opiniami naszych inwestorów, a opracowane przez naszych pracowników. Tak czy inaczej, wraz z rozwojem firmy, swoją uwagę koncentrujemy zarówno na platformie Mintos, jak i na wszystkich jej użytkownikach. Będziemy także podejmowali nowe inicjatywy. Jeśli chodzi o nasz produkt, dwoma najważniejszymi spośród tych inicjatyw jest wprowadzenie numerów rachunków bankowych IBAN i kart debetowych dla inwestorów działających na platformie Mintos.

 

Rozwój Mintos w 2018 roku w liczbach

 

1 044,4 mln – całkowita kwota inwestycji w pożyczki udostępnione na platformie Mintos w 2018 roku (w EUR)*

31 – liczba nowych firm pożyczkowych, które dołączyły do platformy Mintos w 2018 roku*

13 – liczba nowych krajów, z których pochodzą firmy pożyczkowe, które dołączyły do platformy Mintos w 2018 roku*

10 – liczba nowych krajów, z których inwestorzy dołączyli do platformy Mintos w 2018 roku*

20,9 mln – kwota odsetek wypłaconych inwestorom (w EUR) w 2018 roku*

55 089 – liczba nowych inwestorów zarejestrowanych w 2018 roku*

2 – liczba nowych języków wprowadzonych w 2018 roku*

28 – liczba nowych pracowników Mintos zatrudnionych w 2018 roku*

*Statystyki Mintos na koniec pierwszego tygodnia 2019 roku: 58 firm pożyczkowych, z 28 krajów, 31,8 mln EUR odsetek wypłaconych inwestorom, 101 673 inwestorów z 70 krajów na platformie Mintos, 7 języków, 62 pracowników w zespole Mintos, 1,52 mld EUR w środkach zainwestowanych w pożyczki.

Źródło: Firma Mintos, styczeń 2019 r.

 

Komentarze