Mārtiņš Valters: Mintos otrreizējā tirgus padziļinātā analīze

04.07.2016

mintosblog

Ko atklāj dati par gandrīz pusotra gada darbību otrreizējajā tirgū?

Šajā rakstā mēs analizēsim otrreizējā tirgus darījumu datus periodā no Mintos darbības sākšanas 2015.gada janvārī līdz 2016.gada maijam. Šī raksta beigās mēs arī iekļausim detalizētu otrreizējā tirgus darījumu sarakstu augstāk minētajam periodam.

Daļa mūsu investoru ir pauduši bažas par aizdevumu pārdošanu – ka atsevišķi investori iegādājas aizdevumus primārajā tirgū un tad tos pārdod citiem investoriem otrreizējā tirgū, nosakot uzcenojumu un tādējādi gūstot vieglu peļņu. Lai aplūkotu šīs bažas, mēs arī apskatīsim aizdevumu pārdošanas klātbūtni un kādu ietekmi, ja tāda rodas, tā rada.

Otrreizējā tirgus mērķis

Iemesls, kāpēc Mintos no pirmās darbības dienas ieviesa otrreizējo tirgu, bija, lai nodrošinātu Mintos investoriem likviditāti, jo sevišķi tām investīcijām, kas veiktas tādos ilgāka termiņa aizdevumos kā hipotēkās un automašīnu līzingos. Pirmkārt, tas nodrošina investoriem iespēju investēt aizdevumos ar noteiktu atmaksas laiku, kas var būt ilgāks par investoram pieņemamo investīciju plānu. Otrkārt, sekundārais tirgus sniedz investoriem iespēju pārtraukt investīcijas ātrāk gadījumā, kad radusies negaidīta vajadzība izņemt naudu no šāda veida investīcijām. Šī raksta pirmajā daļā mēs analizēsim dažādus vispārīgus rādītājus par to, cik lielu likviditāti otrreizējais tirgus ir nodrošinājis pirmajā pusotra darbības gada laikā.

Vispārīgie rādītāji

1. Aizdevumu izsniedzēju darījumi

Analizējot aizdevumu izsniedzēju otrreizējā tirgu darījumus, mēs novērojam, ka vairums darījumu ir veikti aizdevumiem, kurus izsnieguši Hipocredit un Mogo (attiecīgi 62% un 27% kopējā sekundārā tirgus eiro apjoma ziņā un attiecīgi 37% un 43% darījumu skaita ziņā). Visiem pārējiem aizdevumu izsniedzējiem ir ievērojami mazāka darījumu daļa, kas veikta, izmantojot otrreizējo tirgu. Šis rezultāts saskan ar prognozēm, ņemot vērā, ka augstāk minētie aizdevumu izsniedzēji izsniedz kredītus, kuru atmaksas termiņš pārsniedz 12 mēnešus.

Aizdevumiem, kurus izsnieguši Banknote, Debifo, Creamfinance un Capitalia, kas nodrošina īsāka termiņa aizdevumus, otrreizējais tirgus investoriem var nebūt tik saistošs, ja vien nepastāv steidzama nepieciešamība pārtraukt investīcijas. Divi citi hipotekāro kredītu aizdevēji – ACEMA un WestKredit – Mintos platformai pievienojušies salīdzinoši nesen. Līdz šim aizdevumu plūsma no šiem aizdevumu izsniedzējiem bijusi mazāka, taču šie dati pagaidām neatspoguļo to ietekmi otrreizējā tirgū.

Tālāk analizēsim to, ar kāda termiņa aizdevumiem visbiežāk tiek veikta tirdzniecība

2. Tirgoto aizdevumu termiņš

Zemāk norādītajā grafikā aplūkojami dati par Mogo un Hipocredit veiktajiem darījumiem otrreizējā tirgū, kas sagrupēti, balstoties uz aizdevumu sākotnējo ilgumu.

Dati par Mogo atklāj, ka aptuveni puse no darījumiem (gan skaita, gan vērtības ziņā) veikti aizdevumiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir vismaz 60 mēneši. Aizdevumi ar atmaksas termiņu uz trīs vai vairāk gadiem veido divas trešdaļas no kopējiem darījumiem. Tie paši dati par Hipocredit norāda, ka gandrīz 80% darījumu veikti aizdevumiem ar atmaksas termiņu uz pieciem vai vairāk gadiem, bet 90% no visiem otrreizējā tirgus darījumiem veikti aizdevumiem ar atmaksas termiņu uz trīs vai vairāk gadiem. Šī analīze liecina, ka ir gan investori, kuri vēlas pārdot šāda veida aizdevumus, un, kas svarīgāk, pastāv arī pieprasījums ilgāku termiņu aizdevumu pirkšanai.

Tālāk aplūkosim cenu līmeņus, kādos šie darījumi tiek veikti.

3. Uzcenojums/atlaide tirgotajiem aizdevumiem

Kā novērojams zemāk norādītajos datos, vairums darījumu tiek veikti salīdzinoši tuvu nominālvērtībai. Diskontēti aizdevumi tiek pārdoti vidēji ar 1% atlaidi, bet aizdevumi, kas tiek pārdoti ar uzcenojumu, vidēji tiek pārdoti ar 3% uzcenojumu. Tas pircējiem nodrošina kopējo peļņu 17 000 eiro apmērā, kas nav ievērojams sekundārā tirgus darījumu kopējās vērtības apjoms.

Vispārīgās analīzes secinājumi?

Ko mēs varam secināt?

Pirmkārt, otrreizējā tirgus darījumi galvenokārt tiek veikti ar Hipocredit un Mogo aizdevumiem, kas ir ilgāka termiņa aizdevumi, nevis ar aizdevumiem, kuriem sākotnējais atmaksas termiņš ir mazāks par vienu mēnesi. Tas saskan ar prognozēm. Pieaugot aizdevumu plūsmai no citiem ilgāka termiņa aizdevumu izsniedzējiem, piemēram, no hipotekārajiem kredītdēvējiem ACEMA un WestKredit, būs interesanti novērot, vai sekundārā tirgus aktivitāte pēc šiem aizdevumiem palielināsies.

Otrkārt, aktivitāte otrreizējā tirgū pēc šiem aizdevumiem ir būtiski nosliekusies uz aizdevumiem ar ilgāku atmaksas termiņu (piemēram, 60+ mēneši). Mēs ar šiem rezultātiem esam ļoti apmierināti, kas norāda, ka investori, kuri piedzīvo izmaiņas savos investīciju plānos, spēj pārdot aizdevumus citiem investoriem.

Treškārt, aptuveni puse šo aizdevumu pārdoti ar nominālvērtību vai ar nelielu diskontu. Tās ir labas ziņas investoriem, kuri vēlas pārtraukt savas investīcijas, jo tas demonstrē, ka to iespējams paveikt ātri un ar nelielām izmaksām. Atlikusī puse aizdevumu pārdota ar uzcenojumu – vidējais uzcenojums ir 3%. Ņemot vērā, ka tas galvenokārt ietekmē aizdevumus ar atmaksas termiņu uz vismaz 60 mēnešiem, ietekme uz gaidāmajiem aizdevuma ienākumiem ir salīdzinoši neliela.

Aizdevumu pārdošana un otrreizējais tirgus

Kopumā nedaudz vairāk kā 1100 investori pārdevuši aizdevumus otrreizējā tirgū, un nedaudz mazāk kā 1700 investori iegādājušies aizdevumus otrreizējā tirgū. Šis ir pieņemams investoru skaits, kuri piedalījušies otrreizējā tirgus darījumos. Aplūkojot sīkāk, mēs novērojam, ka neliels skaits investoru veikuši ievērojamu darījumu skaitu otrreizējā tirgū – 20 lielākie investori, balstoties uz otrreizējā tirgus darījumu apjomu, veido 62% otrreizējā tirgū pārdoto aizdevumu. Vai lielie investori valda otrreizējā tirgū, pārdodot aizdevumus citiem investoriem? Ne obligāti – aplūkojot gūtos ienākumus, šie investori noteikuši vidēju uzcenojumu 1,2% apmērā. Turklāt starp 20 lielākajiem investoriem otrreizējā tirgū vairāki pārdevuši aizdevumus vidēji ar atlaidi, kas norāda, ka ieiešanai otrreizējā tirgū bijuši citi iemesli. Tuvu 96% investoru, kuri veikuši darījumus otrreizējā tirgū, ir investori, kuru kopīgie darījumi otrreizējā tirgū svārstās no dažiem eiro līdz 3000 eiro, kas ir aptuveni vidējās investīcijas apjoms Mintos platformā.

Līdzīga tendence novērojama, analizējot investorus, kuri iegādājušies aizdevumus otrreizējā tirgū. Lielākie 20 investori, balstoties uz otrreizējā tirgū veiktajiem darījumiem, iegādājušies aptuveni 47% no visiem darījumiem otrreizējā tirgū, vidēji maksājot 1,2% uzcenojumu. Izvērtējot investoru skaitu, 97% investoru veikuši pirkumus otrreizējā tirgū no dažiem eiro līdz 3000 eiro.

Lai arī otrreizējā tirgū pastāv vairāki „spēka” investori, kuri veic lielāko daļu darījumu, aplūkojot vidējos noteiktos vai maksātos uzcenojumus, tie nav būtiski atšķirīgāki no citiem darījumiem, kas tiek veikti tirgū. Turklāt lielie investori arī pārdod ar atlaidi.

Gala vārds

Mintos stingri uzskata, ka caurskatāmība ir viens no savstarpējo aizdevumu stūrakmeņiem. Tādējādi kā daļu no šī bloga raksta mēs nodrošinām detalizētu otrreizējā tirgus darījumu sarakstu, kuru var atrast lejā. Mērķis tam ir padarīt jebkurus apgalvojumus šajā rakstā pierādāmus vai apstrīdamus, kā arī aicināt mūsu investorus un citas ieinteresētās puses analizēt šos datus no dažādiem skatupunktiem. Šie dati ir par periodu no 2015.gada janvāra līdz 2016.gada maijam. Datu aizsardzības nolūkiem investoru identifikācija tikusi aizstāta ar investoru identifikāciju secīgā kārtībā.

Lejuplādēt failu:
Secondary_market_transactions_31_May_2016

Mārtiņš Valters ir Mintos finanšu direktors un līdzdibinātājs. Viņš ir stratēģis, līderis un padomdevējs, kurš veido bloga ierakstus par uzņēmuma izaugsmes stratēģiju un datu analīzi, tādējādi palīdzot investoriem saprast Mintos dažādās funkcijas.

Komentāri

Meklēt

Important

Seko mums