Můžete obdržet bonus při investování do půjček s Mintos Diverzifikační Strategií!

16.07.2018

mintosblog

Jedním z nejvíce efektivních způsobů, jak dosáhnout dlouhodobých finančních cílů a zároveň minimalizovat riziko je pomocí diverzifikace. To je také proč většina investičních profesionálů souhlasí, že diverzifikované investiční portfolio budou spíše zažívat méně volatility a více solidních výnosů než portfolia s více koncentrovanou skladbou. (Pokračování textu…)

Diverzifikujte Vaše investiční portfolio na Mintos – krok třetí

08.03.2018

mintosblog

Tato sedmidílná série článků popisuje způsoby, kterými můžete diverzifikovat Vaše investiční portfolio na Mintos. První článek popisuje, jak můžete diverzifikovat Vaše úvěrové portfolio investováním do různých typů půjček. Druhý článek série vysvětluje, jak můžete vytvořit dobře diverzifikované investiční portfolio zahrnutím půjček s různou dobou splácení do Vašeho investičního portfolio. 


Je lehké investovat pouze do oblastí, se kterými jste nejvíce seznámeni. Například Váš domovský stát nebo státy, které mají stabilní ekonomiku. Nicméně ekonomická krize v roce 2007 nám velice dobře připomenula, že vlastně nikde není skutečně bezpečno.

Všechny státy jsou vystaveny ekonomickým rizikům….

Diverzifikujte Vaše investiční portfolio na Mintos – Druhý krok

01.03.2018

mintosblog

Tato sedmidílná série článků popisuje způsoby, kterými můžete diverzifikovat Vaše investiční portfolio na Mintos. První článek popisuje, jak můžete diverzifikovat Vaše úvěrové portfolio investováním do různých typů půjček. Předchozí článek si můžete přečíst zde.


Ve společnosti Mintos věříme, že jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout dlouhodobě investičního úspěchu, je vytvořením a udržováním široce diverzifikovaného portfolia. Nejenže na našem tržišti můžete diverzifikovat své úvěrové portfolio investováním do různých druhů půjček, ale také do půjček s různou dobou splatnosti. Toto dodává další úroveň snížení rizika Vašemu portfoliu a je to druhý způsob, jak můžete diverzifikovat…

Jak diverzifikovat investiční portfolio na Mintos – krok první

16.02.2018

mintosblog

Rčení „nevsázej všechno na jednoho koně“ jste už nejspíš slyšeli. A v oblasti investic snad neexistuje žádná jiná fráze, která by platila více. Proto máme my v Mintos své vlastní heslo: nedávej všechny své peníze do jedné půjčky, diverzifikuj! (Pokračování textu…)