Aktualności dotyczące Eurocent

Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące spółki Eurocent. Jak już informowaliśmy wcześniej, w dniu 9 maja 2018 roku, Sąd Rejonowy w Krakowie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Eurocent. (więcej…)

Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E

Eurocent wypłacił kolejną ratę

Aktualizacja informacji na temat firmy Eurocent

13.10.2017

mintosblog

Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące Eurocent. Spółka nadal obsługuje pożyczki i przekazuje wszystkie wpłaty pożyczkobiorców inwestorom z platformy Mintos. Dzięki temu od 8 czerwca 2017 r. zaległy portfel inwestycyjny pożyczek Eurocent na platformie zmniejszył się o 43%.

Po zawieszeniu w lipcu opcji automatycznego wykupu niespłacanych pożyczek na rynku Mintos Eurocent dokonał częściowego wykupu pożyczek – w ramach swoich finansowych możliwości – na kwotę 71 000 euro. Eurocent dokonał także częściowej spłaty zaległych obligacji korporacyjnych na rzecz obligatariuszy, a 6 października spółka spłaciła 35% przeterminowanych…

Eurocent nadal obsługuje pożyczki

Mimo niewykupienia swoich obligacji w dniu 8 czerwca 2017 r. firma Eurocent nadal obsługuje pożyczki i przekazuje wszystkie wpłaty pożyczkobiorców inwestorom z platformy Mintos. Od 8 czerwca 2017 r zaległy portfel inwestycyjny pożyczek Eurocent na platformie Mintos zmniejszył się o 21%. (więcej…)

Placement of new Eurocent loans temporarily suspended

Placement of new Eurocent loans on the Mintos marketplace has been temporarily suspended. The decision was made by Mintos management following the information that Eurocent has missed the repayment of its corporate bonds.   (więcej…)