ExpressCredit kontynuuje ekspansję w Afryce, udostępnia na Mintos pożyczki z nowego kraju, Namibii

Od chwili, gdy firma pożyczkowa ExpressCredit dołączyła do Mintos w marcu 2018 r., oferuje ona inwestorom możliwości inwestowania w pożyczki udzielane na kontynencie afrykańskim. Obecnie, firma pożyczkowa wprowadza na rynek pożyczki z kolejnego, nowego kraju, tj. Namibii. (więcej…)

Zmiany struktury pożyczkowej ExpressCredit Zambia

Poczynając od 23 sierpnia 2019 roku, wprowadzona zostanie nowa struktura dla inwestycji w udzielane przez ExpressCredit w Zambii pożyczki, które są udostępniane na rynku Mintos. Zmiana została wprowadzona ze względu na wymagania wynikające z lokalnych przepisów. (więcej…)

ExpressCredit i CREDIUS uruchamiają swoje kampanie dotyczące zwrotu części zainwestowanych środków!

Tak dobrze przeczytałeś(-aś)! Dzisiaj, z radością ogłaszamy nie jedną, lecz dwie kampanie dotyczące zwrotu części zainwestowanych środków – jedną oferowaną przez firmę CREDIUS, a drugą przez firmę ExpressCredit Botswana. (więcej…)