Grupa IuteCredit informuje o dobrych wynikach za rok 2019

Grupa IuteCredit, estońska międzynarodowa spółka z sektora fintech, zwiększyła wolumen udzielonych pożyczek o 86%, kończąc rok 2019 z 152 mln EUR. Wzrost wolumenu wynika z zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych IuteCredit mających na celu przyspieszenie oceny ryzyka w związku z udzielanymi pożyczkami. (więcej…)

Grupa IuteCredit dokonuje wcześniejszych płatności na rzez inwestorów Mintos

Od 6 grudnia 2019 roku, Grupa IuteCredit przekazała do Mintos łącznie kwotę  161 415,43 EUR  tytułem płatności od pożyczkobiorców. Płatności te są odpowiednio zapisywane na kontach inwestorów Mintos. (więcej…)

IuteCredit Europe pokrywa spłaty na rzecz inwestorów Mintos

W do informacji, które poprzednio przekazaliśmy na temat firmy IuteCredit Kosowo, chcemy poinformować, że IuteCredit Europe pokrywa spłaty na rzecz inwestorów z tytułu inwestycji w pożyczki udzielone przez IuteCredit Kosowo. Firma IuteCredit Europe, właściciel spółki zależnej IuteCredit Kosowo, pokrywa bieżące zaległe płatności oraz płatności z 60-dniowym opóźnieniem, które mają gwarancję odkupu.
(więcej…)

IuteCredit kontynuuje obsługę istniejących pożyczek w Kosowie i wszczyna dochodzenie w sprawie niedawnej decyzji Banku Centralnego Kosowa

W związku z ogłoszeniem z piątku ubiegłego tygodnia, firma IuteCredit przedstawiła swoje stanowisko odnośnie do zaistniałej sytuacji i podjęła decyzję o podjęciu kolejnych kroków.

IuteCredit Kosovo, spółka zależna w 100% należąca do firmy IuteCredit Europe, potwierdza, że ich licencja na mikrofinansowanie została cofnięta ze skutkiem natychmiastowym od dnia 6 grudnia 2019 roku. Bank Centralny Kosowa (CBK) wyznaczył likwidatora dla firmy IuteCredit Kosovo. (więcej…)

Odebranie licencji IuteCredit i Monego w Kosowie

Zgodnie z komunikatem Centralnego Banku Kosowa z 6 grudnia 2019 roku, licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju zostały cofnięte dla firm pożyczkowych IuteCredit i Monego. Jesteśmy w trakcie ustalania wszelkich możliwych aspektów i charakteru skutków tej sytuacji na sytuację inwestorów na Mintos. (więcej…)

IuteCredit emituje obligacje o wartości 40 mln EUR

Mintos ma przyjemność ogłosić, że IuteCredit Europe, wiodąca europejska grupa ds. finansów osobistych, ogłosiła emisję czteroletnich uprzywilejowanych korporacyjnych obligacji zabezpieczonych (ISIN: XS2033386603) o wartości 40 mln EUR, z roczną stopą procentową 13%. Rozliczenie obligacji ma nastąpić 7 sierpnia 2019 r. (więcej…)

Firma IuteCredit znów rozszerza swoją ofertę na Mintos wprowadzając pożyczki samochodowe z Mołdawii!

IuteCredit, firma pożyczkowa, która jest obecna na platformie Mintos od czerwca 2017 roku, ponownie zwiększa swoją ofertę, tym razem dodatkowo wprowadzając nowe możliwości inwestycyjne z Mołdawii w postaci pożyczek samochodowych! (więcej…)

Obecnie na platformie Mintos jest więcej możliwości inwestowania w pożyczki z Macedonii

Rynek Mintos właśnie się powiększył o kolejną ofertę Grupy IuteCredit, która oferuje obecnie możliwość inwestowania w udzielane przez nią pożyczki osobiste w Macedonii. Stanowią one dodatkową ofertę dostępnych już na platformie Mintos pożyczek osobistych udzielanych przez IuteCredit w Albanii, Mołdawii i Kosowie. (więcej…)

Firma IuteCredit oferuje obecnie w Kosowie pożyczki do inwestycji na platformie Mintos

Firma IuteCredit po raz kolejny rozszerza swoją ofertę inwestycyjną na platformie Mintos plasując na rynku udzielne przez siebie w Kosowie pożyczki konsumenckie. Stanowią one dodatkową ofertę w stosunku do pożyczek, które zostały już udostępnione przez IuteCredit w Albanii i Mołdawii. (więcej…)

Więcej możliwości inwestycji w pożyczki z Mołdawii na platformie Mintos

Rynek Mintos powiększa się o pożyczki osobiste, których Grupa IuteCredit udziela w Mołdawii. Uzupełniają one obecną ofertę pożyczkodawcy, którą stanowią pożyczki osobiste z Albanii. (więcej…)

  1. 1
  2. 2

Szukanie

Important

No posts found.

Podążaj za nami