Aktualizacja Ratingów Mintos na marzec 2020 roku

Publikujemy zmiany w Ratingach Mintos dla szeregu firm pożyczkowych działających na Mintos, zgodnie z podjętymi decyzjami podjętymi przed rozwojem sytuacji spowodowanym pandemią COVID-19.  (więcej…)

Mintos spotkał się z likwidatorem firmy Monego

W ostatnich dniach 2019 roku przedstawiciele Mintos spotkali się z Centralnym Bankiem Kosowa (CBK), który wyznaczył likwidatora firmy Monego z Prisztiny w Kosowie.

Celem spotkania było nawiązanie wstępnego kontaktu, przedstawienie naszych interesów i szczegółów dotyczących roszczeń wierzycieli wobec firmy Monego oraz nakreślenie dalszych działań. (więcej…)

Aktualizacja: Pierwsza płatność otrzymana z tytułu spłat pożyczek po cofnięciu licencji dla firmy Monego

Jak wcześniej informowaliśmy, strona trzecia wkroczyła w celu dokonania pokrycia płatności na rzecz inwestorów na Mintos.

(więcej…)

Odebranie licencji IuteCredit i Monego w Kosowie

Zgodnie z komunikatem Centralnego Banku Kosowa z 6 grudnia 2019 roku, licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju zostały cofnięte dla firm pożyczkowych IuteCredit i Monego. Jesteśmy w trakcie ustalania wszelkich możliwych aspektów i charakteru skutków tej sytuacji na sytuację inwestorów na Mintos. (więcej…)

Kredo i Monego uruchamiają wspólną kampanię dotyczącą zwrotu części zainwestowanych środków!

Z przyjemnością dzisiaj przekazujemy dobre wiadomości dla wszystkich inwestorów działających na platformie Mintos. Dwie spośród naszych firm pożyczkowych prowadzących działalność na Bałkanach, tj. Kredo i Monego, oferują Wam obecnie możliwość zarobienia dodatkowej premii od dokonanych przez Was inwestycji, w ramach uruchomionej przez nie wspólnej kampanii dotyczącej zwrotu części zainwestowanych środków. (więcej…)

Monego, instytucja finansowa wyznaczająca trendy w Kosowie, właśnie dołączyła do platformy Mintos

Miło jest nam poinformować, że możesz uzyskać roczne stopy zwrotu netto w wysokości do 13% inwestując w pożyczki konsumenckie udzielane przez firmę Monego –  jedną z najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Republice Kosowa! (więcej…)

Szukanie

Important

No posts found.

Podążaj za nami