Vřelé uvítání (doslova) pro každého: různorodost na Mintos se stala naší oficiální hodnotou!

25.04.2019

mintosblog

Od založení Mintos tržiště přijímáme jen ty nejlepší talenty, kteří zapadli do naší otevřené firemní kultury.

Nikdy jsme neposuzovali kandidáty na základě něčeho jiného než lidského potenciálu, ať už pocházel od našich zaměstnanců, našich investorů, klientů nebo komunit.

Proto jsme také velmi hrdí na to, že můžeme tuto hodnotu společnosti Mintos oficiálně potvrdit tím, že se staneme signatářem Charty diverzity v Lotyšsku dne 24. dubna 2019. Připojením se k Chartě diverzity v zemi, kde se nachází naše sídlo, z nás činí hrdého a oficiálního ambasadora rozmanitosti v podnikání, ale i na pracovišti.

Maria Pedley, Head of People

Maria Pedley, Mintos HR manager říká, že týmy společnosti Mintos jsou nadšení z možnosti uplatňovat základní principy Charty diverzity, a nejen přijmout, ale také podporovat rozmanitost ve všech aspektech obchodních aktivit společnosti Mintos a ve všech oblastech jejího zájmu.

„Náš strategický přístup k růstu našich aktivit a akvizici talentů hlasitě a jasně deklaruje, že Mintos je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi. Oslavujeme rozmanitost a usilujeme o vytvoření inkluzivního prostředí pro všechny zaměstnance“- toto prohlášení je ve všech našich pracovních inzerátech. Kromě uplatnění této zásady v naší zaměstnanecké politice, celé naše podnikání také přijímá zásady rozmanitosti a inkluze, ať už jde o investory, klienty nebo naše komunity,“ říká Maria.

Martins Sulte, CEO and Co-Founder

Martins Sulte, CEO a spoluzakladatel společnosti Mintos, říká, že síla společnosti Mintos spočívá v její rozmanitosti. „Rozmanitostí nemám na mysli pouze rozmanitost našich znalostí a odborných zkušeností, ale také rozmanitost našeho věku, národnosti, pohlaví a životního stylu. V současné době 35 % našeho týmu jsou ženy, které odvádí skvělou práci na různých pozicích ve společnosti a kolegové v týmu společnosti Mintos již reprezentují deset různých zemí. Stále však můžeme a měli bychom udělat více. Připojujeme se k této Chartě diverzity, protože rozmanitost je také klíčovou hodnotou našeho globálního startup týmu a našeho úspěchu.“

 

M. Sulte photos by Ingus Bajārs / Open Centre

Komentáře