Změna: Nová struktura investic u půjček z Ruska

26.01.2019

mintosblog

Od 28. ledna bude zavedena nová struktura investic u půjček z Ruska. Nová struktura bude zavedena vzhledem ke změnám ve stávající legislativě týkající se spotřebitelských smluv a micro financování v Ruské Federaci, jelikož nová právní úprava omezuje postoupení pohledávek ze spotřebitelských smluv.

Jak bude nový proces fungovat?

Investoři na platformě Mintos budou mít stále možnost investovat do půjček z Ruska. Budou moci investovat do půjček poskytnutých společností Mintos Finance Estonia OU (člen skupiny Mintos), která bude poskytovat půjčky speciálně vytvořeným společnostem ruských poskytovatelů půjček.

Splacení půjček poskytnutých společností Mintos Finance Estonia OU speciální společnosti ruského poskytovatele půjček bude svázána se splácením příslušené půjčky, která bude poskytnuta speciální společností ruského poskytovatele půjček danému poskytovateli půjček a následně tato půjčka bude svázána se splácením příslušené půjčky poskytnuté poskytovatelem půjček uživateli půjčky. Půjčka poskytnutá společností Mintos Finance Estonia OU bude přímo zajištěna zástavou na práva vyvstávající z půjčky poskytnuté poskytovatelem půjček uživateli půjčky.

V případě, že uživatel půjčky bude v prodlení 60 a více dní, tak speciální společnost ruského poskytovatele půjček zajistí odkoupení nároku z dané půjčky od investorů.

Mintos také zavedl novou strukturu pro poskytovatele půjček, kteří momentálně nemají speciální společnost (Dozarplati, Lime Zaim), aby investoři měli možnost investovat i do půjček poskytnutými těmito ruskými poskytovateli půjček. Toto řešení nabízí investorům možnost investovat do půjček poskytnutých společností Mintos Finance Estonia OU společnosti Mintos Finance SIA, obě patřící do skupiny Mintos.

Splacení půjček poskytnutých společností Mintos Finance Estonia OU společnosti Mintos Finance SIA bude svázáno se splácením příslušené půjčky poskytnuté poskytovatelem půjček uživateli půjčky. Půjčky poskytnuté společností Mintos Finance Estonia OU budou zajištěny zástavou na práva vyvstávající z půjčky poskytnuté poskytovatelem půjček uživatelům půjčky.

Pokud bude půjčka uživatele půjčky 60 dní v prodlení, tak poskytovatel půjček zajistí splacení celé části příslušné půjčky obdržené od společnosti Mintos Finance SIA společně s odloženým úrokem. Poskytovatel půjček také zajistí odkoupení nároku investorů na základě půjčky mezi společnostmi Mintos Finance Estonia OU a Mintos Finance SIA.

Jak změny ovlivní existující investice a půjčky na Mintos tržišti?

Investoři, kteří budou investovat dle nové struktury, tak budou mít stále expozici vůči půjčkám poskytnutým v Rusku. V předešlém případě měl investor přímý nárok vůči konečnému uživateli půjčky. V nové struktuře budou mít investoři nárok vůči speciální společnosti ruského poskytovatele půjček (Kviku a Metrokredit) nebo v případě Dozarplati a Lime Zaim poskytovatel půjček poskytne garanci zpětného odkoupeného. V obou případech bude půjčka zajištěna zástavou vyvstávající z nároků půjčky poskytnuté poskytovatelem půjček konečnému uživateli půjčky.

Jelikož investice budou stále svázány s výkoností příslušné podkladové půjčky daného uživatele, tak stávající nastavení nástroje Auto Invest bude stále platné pro půjčky poskytnuté v Rusku a umístěné na tržiště pod novou strukturou. Pokud nová investiční struktura ovlivní Vaše investiční preference, prosím aktualizujte si patřičně nastavení Vašeho Auto Invest nástroje.

 

Komentáře