Změny ve složení nároků společnosti Mogo

13.07.2018

mintosblog

Chtěli bychom Vás informovat, že společnost Mogo bude od 16. července 2018 měnit složení nároků u nových půjček nabízených na Mintos tržišti.

Složení nároků nabízených půjček na tržišti Mintos může obsahovat úrok, úrok z pozdní platby a pokuty; pro investora je úrok hlavní zdroj příjmů. Přesné složení je určeno poskytovatelem půjček, který bere v potaz své preference a podkladové smlouvy o půjčce.

Začínaje 16. červencem 2018 budou provedeny následující změny ve složení nároků nabízených investic investorům na Mintos:

Úrok pokuty u Mogo půjček poskytnutých v Bulharsku bude změněn z 0,027 % na 0,01 % za den;
Úrok pokuty u Mogo půjček poskytnutých v Lotyšsku bude změněn z 0,5 % na 0,01 % za den;
Úrok pokuty u Mogo půjček poskytnutých v Litvě bude změněn z 0,05 % na 0,01 % za den;
Úrok pokuty u Mogo půjček poskytnutých v Polsku bude změněn z 0,038 % na 0,01 % za den;
Úrok pokuty u Mogo půjček poskytnutých v Rumunsku bude změněn z 0,108 % na 0,01 % za den.

Změna neovlivní půjčky zveřejněné na platformě před 16. červencem 2018 a také nebude mít žádný vliv na předchoz investice provedené na Mintos.

Výše zmíněné změny budou mít pro Mintos investory nevýznamný efekt na celkové výnosy investic. Celý detail složení nároků každé investice je poskytnut v dohodě o podstoupení každé půjčky v sekci „Moje Investice

Více detailních informací můžete najít v sekci poskytovatelé půjček na naší internetové stránce zde.

Příklad

Investor investoval 25 EUR do půjčky od společnosti Mogo poskytnuté v Rumunsku. Celková výše půjčky je 4 000 EUR a bude splacena v 25 splátkách. Například, pokud je uživatel půjčky v prodlení s první splátkou 20 dní, tak společnost Mogo bude účtovat dlužníkovi poplatek za zpožděnou splátku. Celkový čistý úrok a uložený poplatek za zpožděnou splátku za tuto jednu splátku se změní z předchozích 0,2344 EUR na 0,2107 EUR po změně v poplatky za zpožděnou splátku.

Pokus se zadíváme na celkový dopad snížení uloženého poplatku za zpožděnou splátku na celkový výnos investorova portfolia, tak zjistíme, že bude nevýznamný. To je z důvodu, že poplatek za pozdní splátku je počítán pouze pro případy, kdy je půjčka skutečně v prodlení. To je odlišnost od běžného úroku, který je počítán pro celou půjčku, zatímco poplatek za zpožděnou splátku pouze ze zpožděné splátky, ne z celé nesplacené jistiny půjčky.

 

PůjčkaEUR 4000
Měsíčních splátek25
Roční úrok pro investora10%

 

    Splátka v prodlení 20 dní
PůjčkaMěsíční splátka jistinyMěsíční splátka úrokuPůvodní uložené pokuta (0,108% za den)Nová uložená pokuta (0,01% za den)
Celá jistinaEUR
4000
EUR
160
EUR
33.3333
EUR
4.1760
EUR
0.3867
Podíl investoraEUR
25
EUR
1
EUR
0.2083
EUR
0.0261
EUR
0.0024

 

Komentáře

Hledat

Important

No posts found.

Následuj nás