Zmiany: Nowa struktura inwestycji dokonywanych w pożyczki udzielane w Rosji

Począwszy od 28 stycznia br. wprowadzamy nową strukturę dla inwestycji dokonywanych w pożyczki udzielane w Rosji. Nowa struktura zostanie wprowadzona z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących pożyczek konsumenckich i mikrofinansowania obowiązujących w Federacji Rosyjskiej, które ograniczają możliwości dokonywania cesji należności z tytułu pożyczek konsumenckich.

Jak będzie wyglądać nowy proces?

Inwestorzy na platformie Mintos nadal będą mieli możliwość inwestowania w pożyczki udzielane w Rosji, dokonując inwestycji w pożyczki udzielane przez Mintos Finance Estonia OU (Spółkę Grupy Mintos) na rzecz jednej ze spółek powiązanych rosyjskiej firmy pożyczkowej.

Spłata pożyczek udzielanych przez Mintos Finance  Estonia na rzecz powiązanej spółki firmy pożyczkowej będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej firmie pożyczkowej przez powiązaną spółkę firmy pożyczkowej. Z kolei ta pożyczka będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej przez firmę pożyczkową pożyczkobiorcy. Pożyczki Mintos Finance Estonia będą miały bezpośrednie zabezpieczenie w postaci zastawu na roszczeniach wynikających z pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową.

W przypadku, gdy kredyt pożyczkobiorcy stałby się opóźniony o 60 dni, firma pożyczkowa zapewni spłatę do Mintos Finance odpowiedniej części pożyczki otrzymanej od Mintos Finance w całości, wraz z naliczonymi odsetkami, a firma pożyczkowa zapewni wykup wierzytelności Mintos Finance Estonia-Mintos Finance od inwestorów.

Jaki ma to wpływ na dokonane już inwestycje i pożyczki udostępnione na platformie Mintos?

Inwestorzy dokonujący inwestycji w ramach nowej struktury nadal będą posiadali zaangażowanie w pożyczki udzielane w Rosji. Poprzednio, inwestorzy mieli bezpośrednie roszczenia w stosunku do ostatecznego pożyczkobiorcy. W nowej strukturze, inwestorzy będą mieli roszczenia wobec powiązanej spółki firmy pożyczkowej (Kviku oraz Metrokredyt) lub, w przypadku firmy Dozarplati i Lime Zaim, firmy te zapewnią gwarancję wykupu. W obu przypadkach, pożyczki będą mieć bezpośrednie zabezpieczenie w postaci zastawu na roszczeniach wynikających z pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową.

Ponieważ dokonane inwestycje nadal będą powiązane ze spłatą przez pożyczkobiorcę udzielonych mu pożyczek, obecne funkcje narzędzia Auto Invest dotyczące inwestycji w pożyczki udzielane w Rosji nadal będą obowiązywać w odniesieniu do pożyczek udostępnianych na platformie w ramach nowej struktury. Jeśli ta zmiana w strukturze inwestycji ma wpływ na Wasze preferencje inwestycyjne, nie zapomnijcie dokonać odpowiednich zmian ustawień w narzędziu Auto Invest.

 

Komentarze