Zmiany w strukturze roszczeń Mogo

Chcielibyśmy poinformować, że od 16 lipca 2018 r. Mogo zmieni strukturę roszczeń pożyczek umieszczanych na rynku Mintos.

Struktura roszczeń pożyczek oferowanych na rynku Mintos może obejmować oprocentowanie, oprocentowanie od opóźnionych płatności oraz kary, przy czym oprocentowanie jest głównym źródłem dochodu inwestorów. Dokładna struktura roszczeń jest określana przez konkretną firmą pożyczkową przy uwzględnieniu jej preferencji i bazowych umów pożyczkowych.

Począwszy od 16 lipca 2018 r. struktura roszczeń inwestycji oferowanych inwestorom na Mintos ulegnie następującym zmianom:

odsetki karne dla pożyczek Mogo udzielonych w Bułgarii zostaną obniżone z 0,027% do 0,01% w skali dziennej;

odsetki karne dla pożyczek Mogo udzielonych na Łotwie zostaną obniżone z 0,5% do 0,01% w skali dziennej;

odsetki karne dla pożyczek Mogo udzielonych na Litwie zostaną obniżone z 0,05% do 0,01% w skali dziennej;

odsetki karne dla pożyczek Mogo udzielonych w Polsce zostaną obniżone z 0,038% do 0,01% w skali dziennej;

odsetki karne dla pożyczek Mogo udzielonych w Rumunii zostaną obniżone z 0,108% do 0,01% w skali dziennej.

Zmiany nie obejmą pożyczek umieszczonych na platformie przed 16 lipca 2018 r. i nie będą miały wpływu na wcześniejsze inwestycje dokonane na platformie Mintos.

Powyższe zmiany będą miały znikomy wpływ na łączne zyski inwestorów. Pełne informacje i struktura roszczeń dla każdej inwestycji znajdują się w umowie cesji danej pożyczki w zakładce „Moje inwestycje”.

Dodatkowe informacje można także znaleźć na naszej stronie w zakładce „Pierwotni pożyczkodawcy”.

PRZYKŁAD

Inwestor inwestuje 25 euro w pożyczkę Mogo udzieloną w Rumunii. Całkowita wartość pożyczki wynosi 4 000 euro i zostanie spłacona w 25 ratach. Jeżeli przykładowo pożyczkobiorca spóźni się ze spłatą pierwszej raty o 20 dni, Mogo obciąży pożyczkobiorcę karą za opóźnienie w płatności. Łączna suma dochodów netto z tytułu odsetek oraz kary za opóźnienie w płatności za jedną ratę wyniesie po zmianie 0,2107 euro, natomiast przed zmianą byłoby to 0,2344 euro.      

Patrząc na ogólny wpływ obniżenia kary za opóźnienie w płatnościach na łączne zyski z inwestycji inwestorów okazuje się, że jest on znikomy. Wynika to z faktu, że kara za opóźnienie w płatnościach jest naliczana tylko wtedy, kiedy pożyczkobiorca faktycznie spóźnia się ze spłatą pożyczki. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku regularnego oprocentowania, które jest naliczane dla wszystkich pożyczek, podczas gdy w przypadku kary za opóźnienie w płatnościach brane jest pod uwagę wyłącznie opóźnienie w spłacie raty, a nie cała kwota należności.

 

PożyczkaEUR 4000
Raty miesięczne25
Roczne oprocentowanie dla inwestorów10%

 

    Opóźnienie ze spłatą raty o 20 dni
PożyczkaMiesięczna spłata należności głównej Miesięczna spłata odsetekPoprzednia kara (0,108% dziennie)Nowa kara (0,01% dziennie)
Należność głównaEUR
4000
EUR
160
EUR
33.3333
EUR
4.1760
EUR
0.3867
Udział inwestoraEUR
25
EUR
1
EUR
0.2083
EUR
0.0261
EUR
0.0024

 

Komentarze